Aktualności

Lepsza ochrona wczasowiczów: 22 października 2008 r. Parlament Europejski będzie głosował w sprawie korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (Timeshare).

Bruksela, 20 października 2008 r.Do tej pory przepisy UE dotyczące korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie gwarantowały konsumentom podstawowe prawa: do jasnej informacji, do odstąpienia od umowy i do zmiany zdania, obejmowały one również zakaz pobierania kaucji. Nowa dyrektywa, nad którą Parlament Europejski będzie głosował w środę, 9 października, pozwoli uzupełnić luki w obecnie obowiązujących przepisach. Przede wszystkim rozszerzy ona zakres obowiązywania dyrektywy UE z 1994 r. dotyczącej prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie o nowe produkty, które pojawiły się na rynku, takie jak kluby zniżek wakacyjnych i zbliżone do timeshare oferty wakacji na statkach wycieczkowych, barkach lub w przyczepach kempingowych. Zakres ten obejmie również tak istotne obszary, jak odsprzedaż prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie i kluby wymiany. Nowe przepisy powinny zapewnić konsumentom jednakowo wysoki poziom ochrony w całej UE, a także stworzyć równe reguły gry na rynku ofert typu timeshare oraz niektórych innych ofert wakacyjnych.

Na czym polega korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare)?

Timeshare to prawo do spędzania, przez co najmniej trzy lata, określonego czasu (np. jednego lub kilku tygodni) w obiekcie wczasowym, w określonym momencie roku. Oferty wakacyjne typu timeshare są bardzo popularne w wielu krajach UE. Najwięcej tego typu ofert sprzedawanych jest w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii. Branża timeshare jest szczególnie rozwinięta w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, we Włoszech i we Francji. Również w krajach, takich jak Czechy, Węgry i Polska daje się zauważyć wzrost popytu na oferty wakacyjne typu timeshare.

Na podstawie obowiązującej obecnie dyrektywy z 1994 r. interesy konsumentów chronione są w następujący sposób:

 • Przed  podpisaniem umowy konsumenci mają prawo otrzymać prospekt informacyjny.

 • W  ramach ochrony przed presją na klienta konsumenci mają prawo do  odstąpienia od umowy w okresie wynoszącym co najmniej 10 dni.

 • Operatorzy nie mogą pobierać kaucji od klientów w okresie, w którym  możliwe jest odstąpienie od umowy.

Dlaczego Komisja zmienia obecnie obowiązujące przepisy?

Od chwili przyjęcia dyrektywy w 1994 r. nastąpił znaczny rozwój rynku. Wprowadzono nowe produkty i rodzaje umów nieobjęte zakresem obowiązujących przepisów. Nabywający je konsumenci nie uzyskują więc takich samych praw, ani nie są objęci taką samą ochroną. Nowe produkty polegają na przykład na prawie do korzystania z innych rodzajów obiektów (np. statku wycieczkowego, przyczepy kempingowej lub barki). Oferuje się także umowy na okres krótszy niż trzy lata. Kolejny problem to brak przepisów regulujących kwestie odsprzedaży lub wymiany praw w ramach timeshare.

Co obejmuje nowa dyrektywa?

Starą dyrektywę ma zastąpić nowoczesna, uproszczona i spójna regulacja ramowa, obejmująca korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie i długoterminowe produkty wakacyjne, a także wymianę i odsprzedaż. Zakres obowiązujących przepisów zostanie rozszerzony na:

 • Umowy zawierane na krótsze okresy – przepisy obejmą umowy zawierane na okresy krótsze niż trzy lata.

 • Ruchomości – przepisy obejmą umowy dotyczące korzystania w oznaczonym czasie z obiektów, takich jak barki, przyczepy kempingowe lub statki wycieczkowe.

 • Długoterminowe produkty wakacyjne – dotyczą one klubów zniżek wakacyjnych, których członkowie przykładowo płacą 3 000 EUR za hasło dostępu do strony internetowej, na której  obiecuje się im, często wprowadzając w błąd, „ogromne zniżki” na zakwaterowanie, przeloty i wynajem samochodów. Zgodnie z  nowymi przepisami przedsiębiorcy nie będą mogli żądać z góry całej należności za członkostwo w takich klubach; konsumenci będą mogli dokonywać płatności w formie rocznych rat.

 • Odsprzedaż praw w ramach timeshare – do wielu właścicieli praw do  korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie zgłaszają się pośrednicy handlowi żądający prowizji za odsprzedaż tych praw.

 • Wymianę w ramach timeshare – niektórzy właściciele praw do  korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie ponoszą dodatkowe opłaty za przynależność do klubu, w którym mogą wymienić np. tydzień na Wyspach Kanaryjskich na tydzień w Alpach. Dodatkowe wymogi w zakresie informacji będą dążyły do zapewnienia konsumentom realistycznego obrazu oferty, dzięki czemu unikną oni rozczarowania.

Jako że długoterminowe produkty wakacyjne, odsprzedaż i systemy wymiany nie są obecnie w żaden sposób uregulowane, w ich przypadku nie obowiązują przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, do informacji oraz zakazu pobierania kaucji. W rezultacie konsumenci podpisujący umowy pod presją mają niewielkie możliwości zmiany decyzji. Nowa dyrektywa poprawi ochronę konsumentów na rynku timeshare i długoterminowych produktów wakacyjnych, tworząc także równe reguły gry dla sprzedawców tych produktów.

Więcej informacji:

Gabriela Golec
Europejskie Centrum Konsumenckie
Doradca ds. Komunikacji
Tel. 022 556 02 48
Faks: 022 556 03 59
e-mail:gabriela.golec@konsument.gov.pl
www.konsument.gov.pl

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Lepsza ochrona wczasowiczów: 22 października 2008 r. Parlament Europejski będzie głosował w sprawie korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (Timeshare).

Bruksela, 20 października 2008 r.Do tej pory przepisy UE dotyczące korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie gwarantowały konsumentom podstawowe prawa: do jasnej informacji, do odstąpienia od umowy i do zmiany zdania, obejmowały one również zakaz pobierania kaucji. Nowa dyrektywa, nad którą Parlament Europejski będzie głosował w środę, 9 października, pozwoli uzupełnić luki w obecnie obowiązujących przepisach. Przede wszystkim rozszerzy ona zakres obowiązywania dyrektywy UE z 1994 r. dotyczącej prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie o nowe produkty, które pojawiły się na rynku, takie jak kluby zniżek wakacyjnych i zbliżone do timeshare oferty wakacji na statkach wycieczkowych, barkach lub w przyczepach kempingowych. Zakres ten obejmie również tak istotne obszary, jak odsprzedaż prawa do korzystania z nieruchomości w określonym czasie i kluby wymiany. Nowe przepisy powinny zapewnić konsumentom jednakowo wysoki poziom ochrony w całej UE, a także stworzyć równe reguły gry na rynku ofert typu timeshare oraz niektórych innych ofert wakacyjnych.

Na czym polega korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare)?

Timeshare to prawo do spędzania, przez co najmniej trzy lata, określonego czasu (np. jednego lub kilku tygodni) w obiekcie wczasowym, w określonym momencie roku. Oferty wakacyjne typu timeshare są bardzo popularne w wielu krajach UE. Najwięcej tego typu ofert sprzedawanych jest w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii. Branża timeshare jest szczególnie rozwinięta w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, we Włoszech i we Francji. Również w krajach, takich jak Czechy, Węgry i Polska daje się zauważyć wzrost popytu na oferty wakacyjne typu timeshare.

Na podstawie obowiązującej obecnie dyrektywy z 1994 r. interesy konsumentów chronione są w następujący sposób:

 • Przed  podpisaniem umowy konsumenci mają prawo otrzymać prospekt informacyjny.

 • W  ramach ochrony przed presją na klienta konsumenci mają prawo do  odstąpienia od umowy w okresie wynoszącym co najmniej 10 dni.

 • Operatorzy nie mogą pobierać kaucji od klientów w okresie, w którym  możliwe jest odstąpienie od umowy.

Dlaczego Komisja zmienia obecnie obowiązujące przepisy?

Od chwili przyjęcia dyrektywy w 1994 r. nastąpił znaczny rozwój rynku. Wprowadzono nowe produkty i rodzaje umów nieobjęte zakresem obowiązujących przepisów. Nabywający je konsumenci nie uzyskują więc takich samych praw, ani nie są objęci taką samą ochroną. Nowe produkty polegają na przykład na prawie do korzystania z innych rodzajów obiektów (np. statku wycieczkowego, przyczepy kempingowej lub barki). Oferuje się także umowy na okres krótszy niż trzy lata. Kolejny problem to brak przepisów regulujących kwestie odsprzedaży lub wymiany praw w ramach timeshare.

Co obejmuje nowa dyrektywa?

Starą dyrektywę ma zastąpić nowoczesna, uproszczona i spójna regulacja ramowa, obejmująca korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie i długoterminowe produkty wakacyjne, a także wymianę i odsprzedaż. Zakres obowiązujących przepisów zostanie rozszerzony na:

 • Umowy zawierane na krótsze okresy – przepisy obejmą umowy zawierane na okresy krótsze niż trzy lata.

 • Ruchomości – przepisy obejmą umowy dotyczące korzystania w oznaczonym czasie z obiektów, takich jak barki, przyczepy kempingowe lub statki wycieczkowe.

 • Długoterminowe produkty wakacyjne – dotyczą one klubów zniżek wakacyjnych, których członkowie przykładowo płacą 3 000 EUR za hasło dostępu do strony internetowej, na której  obiecuje się im, często wprowadzając w błąd, „ogromne zniżki” na zakwaterowanie, przeloty i wynajem samochodów. Zgodnie z  nowymi przepisami przedsiębiorcy nie będą mogli żądać z góry całej należności za członkostwo w takich klubach; konsumenci będą mogli dokonywać płatności w formie rocznych rat.

 • Odsprzedaż praw w ramach timeshare – do wielu właścicieli praw do  korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie zgłaszają się pośrednicy handlowi żądający prowizji za odsprzedaż tych praw.

 • Wymianę w ramach timeshare – niektórzy właściciele praw do  korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie ponoszą dodatkowe opłaty za przynależność do klubu, w którym mogą wymienić np. tydzień na Wyspach Kanaryjskich na tydzień w Alpach. Dodatkowe wymogi w zakresie informacji będą dążyły do zapewnienia konsumentom realistycznego obrazu oferty, dzięki czemu unikną oni rozczarowania.

Jako że długoterminowe produkty wakacyjne, odsprzedaż i systemy wymiany nie są obecnie w żaden sposób uregulowane, w ich przypadku nie obowiązują przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, do informacji oraz zakazu pobierania kaucji. W rezultacie konsumenci podpisujący umowy pod presją mają niewielkie możliwości zmiany decyzji. Nowa dyrektywa poprawi ochronę konsumentów na rynku timeshare i długoterminowych produktów wakacyjnych, tworząc także równe reguły gry dla sprzedawców tych produktów.

Więcej informacji:

Gabriela Golec
Europejskie Centrum Konsumenckie
Doradca ds. Komunikacji
Tel. 022 556 02 48
Faks: 022 556 03 59
e-mail:gabriela.golec@konsument.gov.pl
www.konsument.gov.pl

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25