Partnerska umowa ramowa Nr 785592 — ECC PL FPA 2018-2021
Umowa szczegółowa Nr 796316 — ECC-Net PL SGA 2018

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK Polska) należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK Polska swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Aktualnie poszukujemy doradcy ds. konsumenckich do zespołu realizującego w 2018 r. grant współfinansowany przez UOKiK i Komisję Europejską.

Kryteria obowiązkowe:

Kryteria dodatkowe:

Zakres obowiązków:

Co zapewniamy?

Zapewniamy pracę w dynamicznym zespole obsługującym projekt Unii Europejskiej oraz zdobycie doświadczenia w międzynarodowej sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Zatrudnienie – umowa o pracę na czas określony (do końca 2018 r.) z możliwością przedłużenia.

Ponadto praca w ECK Polska daje możliwość:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres do 30 czerwca 2018 r. na adres e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przyjmie na staż praktykantów – studentów z kierunków zorientowanych na zagadnienia prawa w obszarze UE oraz zainteresowanych pomocą osobom indywidualnym w sprawach transgranicznych. Istnieje możliwość elastycznego ustalenia czasu pracy.

Wymagania ogólne:

Co oferujemy?

Unikalną możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na nasz e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl. W temacie prosimy wpisać „Praktyki w ECK”

Członek europejskiej Sieci ECC-NET – Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK Polska) działające od 2005 roku przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zamierza zlecić obsługę informatyczną w ramach umowy ramowej nr 785592 – ECC PL FPA 2018-2021 zawartej pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia, Konsumentów i Żywności przy Komisji Europejskiej a UOKiK i wniosku na umowę szczegółową Nr 796316 — ECC-NET PL SGA 2018, który jest obecnie finalizowany na rok 2018.

Wymogi:

Zakres obowiązków:

Stały serwis IT w zakresie następujących świadczeń:

Prosimy przesyłać informacje oznaczone nagłówkiem „Serwis IT ECK 2018” wraz z orientacyjnym kosztorysem serwisu, zakresem świadczonych przez Państwa usług oraz ewentualną dokumentacją na adres poczty elektronicznej: sekretariat@konsument.gov.pl.

Termin zgłoszeń: do 8 stycznia 2018, g. 15.00