Oferty pracy

Asystent administracyjny

Partnerska umowa ramowa Nr 785592 — ECC PL FPA 2018-2021
Umowa szczegółowa Nr 796316 — ECC-Net PL SGA 2018

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK Polska) należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK Polska swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Poszukujemy Asystenta administracyjnego do zespołu realizującego w 2018 r. grant współfinansowany przez UOKiK i Komisję Europejską.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w obsłudze organizacyjno-administracyjnej w instytucjach publicznych
 • Stosowne przygotowanie zawodowe
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Rzetelność, samodyscyplina
 • Pełna dyspozycyjność w tygodniu (pełny etat)

Obowiązki:

 • Zapewnienie wsparcia organizacyjno-administracyjnego dla Koordynatora Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz obsługa administracyjna zadań ECK Polska
 • Asysta w działalności PR ECK Polska

w szczególności:

 • Asysta w zakresie obsługi finansowej ECK Polska, zarządzania personelem i innych działań administracyjnych
 • Pomoc w organizowaniu i obsłudze zamówień publicznych, wyjazdów, komunikacji  z jednostkami i podmiotami zewnętrznymi
 • Asysta we współpracy z organem macierzystym (UOKiK), centrami sieci ECC-NET, Komisją Europejską  i jej jednostkami organizacyjnymi oraz agendami
 • Prowadzenie dokumentacji działań ECK Polska i monitoring działań ECK Polska w ramach realizacji zadań
 • Asysta w przygotowaniu raportów z działań ECK na potrzeby organu macierzystego i Komisji Europejskiej
 • Zapewnienie funkcjonowania biblioteki i rejestrów publicznych

Co zapewniamy?

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość kontynuowania współpracy przy kolejnych grantach. Jednocześnie zapewniamy pracę w dynamicznym zespole obsługującym projekt Unii Europejskiej oraz możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

Ponadto praca przy realizacji grantu daje możliwość:

 • Zdobycia wiedzy w obszarze polityki konsumenckiej Unii Europejskiej
 • Zdobycia doświadczenia we współpracy trans-granicznej z partnerami zaangażowanymi w problematykę obrotu konsumenckiego
 • Pracy w środowisku międzynarodowym z możliwością poznawania kultur organizacyjnych instytucji Unii Europejskiej oraz  innych krajów europejskich

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 30 kwietnia CV na nasz e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl

Doradca ds. konsumenckich

Partnerska umowa ramowa Nr 785592 — ECC PL FPA 2018-2021
Umowa szczegółowa Nr 796316 — ECC-Net PL SGA 2018

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK Polska) należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK Polska swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Aktualnie poszukujemy doradcy ds. konsumenckich do zespołu realizującego w 2018 r. grant współfinansowany przez UOKiK i Komisję Europejską.

Kryteria obowiązkowe:

 • Ukończenie studiów prawniczych (ewentualnie dyspozycyjny student V roku prawa)
 • Znajomość zasad prawa cywilnego i gospodarczego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2)
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Komunikatywność, rzetelność, samodyscyplina
 • Pełna dyspozycyjność w tygodniu roboczym

Kryteria dodatkowe:

 • Dobra znajomość przepisów konsumenckich w Polsce oraz Unii Europejskiej oraz zarysu polityki konsumenckiej
 • Mile widziana znajomość innego języka obcego (np. francuski, niemiecki, włoski)

Zakres obowiązków:

 • Rozpatrywanie skarg konsumenckich i przygotowywanie odpowiedzi oraz stosownych pism
 • Udzielanie informacji konsumentom w zakresie ich praw
 • Monitorowanie oraz gromadzenie danych na temat krajowych i unijnych strategii, programów oraz aktów prawnych z zakresu ochrony konsumentów
 • Współpraca z centrami sieci ECC-Net oraz podmiotami zajmującymi się ochroną konsumentów

Co zapewniamy?

Zapewniamy pracę w dynamicznym zespole obsługującym projekt Unii Europejskiej oraz zdobycie doświadczenia w międzynarodowej sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Zatrudnienie – umowa o pracę na czas określony (do końca 2018 r.) z możliwością przedłużenia.

Ponadto praca w ECK Polska daje możliwość:

 • Zdobycia wiedzy w obszarze polityki konsumenckiej Unii Europejskiej.
 • Zdobycia doświadczenia we współpracy trans-granicznej z partnerami zaangażowanymi w problematykę obrotu konsumenckiego
 • Pracy w środowisku międzynarodowym z możliwością poznawania kultur organizacyjnych instytucji Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich
 • Zapoznanie się ze środowiskiem pracy w instytucji administracji publicznej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 30 kwietnia CV na nasz e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl

Praktyki

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przyjmie na staż praktykantów – studentów z kierunków zorientowanych na zagadnienia prawa w obszarze UE oraz zainteresowanych pomocą osobom indywidualnym w sprawach transgranicznych. Istnieje możliwość elastycznego ustalenia czasu pracy.

Wymagania ogólne:

 • zainteresowanie przedmiotem (mile widziane doświadczenie w sprawach konsumenckich)
 • swoboda posługiwania się językiem angielskim
 • kreatywność i zaangażowanie
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • znajomość problematyki konsumenckiej oraz Unii Europejskiej
 • gotowość minimum 2 miesięcznej dyspozycyjności dla ECK

Co oferujemy?

Unikalną możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia:

 • z obszaru ochrony konsumenta w krajach Unii Europejskiej
 • w zespole osób rozwiązujących trudne problemy przy pomocy łatwych metod
 • poznanie wielowymiarowej problematyki konsumenckiej na poziomie transgranicznym – Jednolitego Rynku UE
 • udział w pracach nad realizacją grantu europejskiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na nasz e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl. W temacie prosimy wpisać „Praktyki w ECK”

Strona internetowa jest częścią działania 785592 – ECC PL FPA 2018-2021, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.