Zatrudnienie / Zlecenia w Europejskim Centrum Konsumenckim

Praktykant / Wolontariusz

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przyjmie na staż praktykantów – studentów z kierunków zorientowanych na zagadnienia prawa w obszarze UE oraz zainteresowanych pomocą osobom indywidualnym w sprawach transgranicznych. Istnieje możliwość elastycznego ustalenia czasu pracy.

Wymagania ogólne:

 • zainteresowanie przedmiotem (mile widziane doświadczenie w sprawach konsumenckich)
 • swoboda posługiwania się językiem angielskim
 • kreatywność i zaangażowanie
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • znajomość problematyki konsumenckiej oraz Unii Europejskiej
 • gotowość minimum 2 miesięcznej dyspozycyjności dla ECK

Co oferujemy?

Unikalną możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia:

 • z obszaru ochrony konsumenta w krajach Unii Europejskiej
 • w zespole osób rozwiązujących trudne problemy przy pomocy łatwych metod
 • poznanie wielowymiarowej problematyki konsumenckiej na poziomie transgranicznym – Jednolitego Rynku UE
 • udział w pracach nad realizacją grantu europejskiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na nasz e-mail: sekretariat@konsument.gov.pl. W temacie prosimy wpisać „Praktyki w ECK”

OBSŁUGA INFORMATYCZNA ECK POLSKA

Członek europejskiej Sieci ECC-NET – Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK Polska) działające od 2005 roku przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zamierza zlecić obsługę informatyczną w ramach umowy ramowej nr 785592 – ECC PL FPA 2018-2021 zawartej pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia, Konsumentów i Żywności przy Komisji Europejskiej a UOKiK i wniosku na umowę szczegółową Nr 796316 — ECC-NET PL SGA 2018, który jest obecnie finalizowany na rok 2018.

Wymogi:

 • świadczenie hostingu usług IT oraz serwisu email
 • praktyka szkoleniowa w zakresie coaching’u dotyczącego obsługi informatycznej personelu
 • dostępność i łatwa komunikacja
 • obsługa z uwzględnieniem biegłej, komunikatywnej znajomości języka angielskiego
 • udokumentowane prowadzenie obsługi informatycznej instytucji działających w ramach administracji publicznej publicznych przez minimum 2 lata
 • minimum 2-letnie doświadczenie przy realizacji projektów międzynarodowych (zwłaszcza organizowanych w ramach UE), opartych na umowie o dotacje publiczne
 • praktyka w zakresie administrowania i budowy stron internetowych

Zakres obowiązków:

Stały serwis IT w zakresie następujących świadczeń:

 • zapewnienie rozwoju i utrzymanie strony internetowej ECK Polska
 • zapewnienie obsługi informatycznej dla ECK Polska, zwłaszcza w zakresie:
 • zapewnienie  treningu personelu w zakresie obsługi informatycznej ECK Polska
 • wsparcie w zakresie obsługi instrumentów informatycznych Sieci ECC-NET
 • uczestnictwo w pracach zespołu ECK Polska z uwzględnieniem prac Sieci ECC-NET

Prosimy przesyłać informacje oznaczone nagłówkiem „Serwis IT ECK 2018” wraz z orientacyjnym kosztorysem serwisu, zakresem świadczonych przez Państwa usług oraz ewentualną dokumentacją na adres poczty elektronicznej: sekretariat@konsument.gov.pl.

Termin zgłoszeń: do 8 stycznia 2018, g. 15.00

Strona internetowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.