ZAŁĄCZNIK DO KARTY JAKOŚCI OBSŁUGI


Zakres działalności ECC-Net

ECC-Net jest kompetentne, jeżeli:

 • zgłoszenie pochodzi od konsumenta, co oznacza “osobę fizyczną działającą w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą i zawodową
 • dotyczy profesjonalnego przedsiębiorcy,
 • a skarga ma charakter transgraniczny na terenie UE, Islandii i Norwegii.

ECC-Net nie jest kompetentne:

 • w przypadku skarg dotyczących dwóch osób fizycznych (np. zakup towarów lub wynajmu wakacyjnego między dwiema osobami prywatnymi),
 • w przypadku skarg dotyczących dwóch podmiotów,
 • jeżeli skarga dotyczy przedsiębiorcy spoza geograficznego zasięgu sieci (Szwajcaria, USA, Chiny, Rosja …),
 • jeżeli przedsiębiorca wyraźnie odmówił współpracy z ECC-Net,
 • jeżeli już rozpocząłeś procedurę prawną / procedurę sądową.

Jeżeli zapytanie dotyczy sprawy, która nie należy do kompetencji ECC-Net, poinformujemy o tym konsumenta i jeżeli jest to możliwe, podamy dane kontaktowe organu lub organizacji właściwej do rozpatrzenia danego zgłoszenia. Tak będzie na przykład:

 • jeżeli nie istnieje możliwość identyfikacji przedsiębiorcy,
 • w przypadku oszustwa,
 • jeżeli sprawa dotyczy usług finansowych lub ubezpieczeniowych.

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.