Zadaj pytanie

ECK Polska (ECK) należy do ECC-Net, sieci centrów, które bezpłatnie udzielają szerokiej informacji, porad i pomocy w zakresie ochrony konsumentów w innych krajach UE, Norwegii i Islandii.Dyżur telefoniczny/ wizyty osobiste:

  • poniedziałek – piątek: 10.00 – 14.00

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8.30 – 16.30

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,
  • opis sprawy.

Uprzejmie informujemy, że na zgłoszenia odpowiadamy zgodnie z kolejnością wpłynięcia.

Strona internetowa jest częścią działania 785592 – ECC PL FPA 2018-2021, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.