Zadaj pytanie

ECK Polska (ECK) należy do ECC-Net, sieci centrów, które bezpłatnie udzielają szerokiej informacji, porad i pomocy w zakresie ochrony konsumentów w innych krajach UE, Norwegii i Islandii.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8.30 – 16.30

Dyżur telefoniczny: poniedziałek – piątek: 10.00 – 14.00

Wizyty osobiste:

  • poniedziałek, środa, piątek: 10.00 – 14.00
  • wtorek, czwartek: 14.00 – 18.00

 

Europejskie Centrum Konsumenckie informuje, że udziela odpowiedzi na zgłoszenia, które spełniają wymogi określone w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że zgłoszenie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego powinno zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • opisu sprawy, której dotyczy w polu treści.

Prosimy o wypełnienie:

Jeśli masz problem z przedsiebiorcą z innego kraju UE lub Islandii i Norwegii i chcesz złożyć skargę do ECK? Przejdź do:

Złóż skargę ECK

Strona internetowa jest częścią działania 785592 – ECC PL FPA 2018-2021, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.