Nasza Misja

Sieć 30 Europejskich Centrów Konsumenckich umożliwia konsumentom poznanie ich praw i pełne korzystanie z oferty jednolitego rynku UE.Jak ją realizujemy?Doradcy prawni ECC-Net bezpłatnie pomagają konsumentom w rozwiązywaniu ich transgranicznych sporów z przedsiębiorcami.Sieć posiada  unikalną wiedzę i rzetelne informacje na temat bieżących problemów konsumenckich na rynku wewnętrznym, co może być wykorzystane do kształtowania polityki przy współpracy z krajowymi i europejskimi interesariuszami.

             Koronawirus  a  Konsument  w  UE