Brexit – konsekwencje dla europejskich konsumentów

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma wpływ na funkcjonowanie sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Poniżej znajdują się informacje dotyczące Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Zjednoczonym Królestwie, które obecnie funkcjonuje pod nazwą Centrum Konsumenckie ZK (org. The Consumer Centre UK). ECK Polska przygotowało też zestaw zagadnień związanych z wyjazdami do UK i dokonywaniem zakupów od brytyjskich sprzedawców.

Działalność Centrum Konsumenckiego daw. ECK a Brexit

 • Zespół w Wielkiej Brytanii dzięki porozumieniu z rządem swojego kraju będzie pracował przez cały 2021 rok. Tamtejsze centrum będzie nie tylko kontynuowało pracę nad otrzymanymi do tej pory skargami, ale również będzie przyjmować nowe.
 • Centrum Konsumenckie ostrzega jednak, że na przestrzeni obecnego roku może nastąpić zatrzymanie jego działalności, gdy Komisja Europejska lub brytyjskie władzę tak zadecydują – choć obecnie nic na to nie wskazuje.
 • Na tę chwilę nie jest planowana przyszłość centrum w 2022 r., być może i z tego powodu, aby zminimalizować ryzyko, Centrum Konsumenckie zaprzestanie przyjmowania spraw w ciągu bieżącego roku.

Prawo i procedury a Brexit

 • Podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Wielkiej Brytanii będą działać bez zmian.
 • Prawodawstwo konsumenckie w dużej mierze nie ulega zmianie. Ewentualne rozbieżności nie będą miały kluczowego charakteru.
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych można stosować wyłącznie w sprawach wniesionych przed 31 grudnia 2020 r.

Podróżowanie do UK – Brexit

 • Obywatele UE nie potrzebują wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, chyba że planują pobyt dłuższy niż 90 dni.
 • Z dowodu osobistego można korzystać do 30 września. Po tej dacie trzeba będzie dysponować paszportem.
 • Prawa pasażerów w Wielkiej Brytanii i UE nadal się pokrywają. Jednak odpowiednie przepisy UE i Wielkiej Brytanii mogą się z czasem ulegać zmianie, niezależnie od siebie.
 • Osoby kupujące imprezy turystyczne od brytyjskiej firmy, która nie prowadzi działalności skierowanej na Polskę – nie ma polskiej domeny ani ceny w walucie PLN – nie będą już chronione przez przepisy UE, na przykład w przypadku upadłości hotelu. W tym wypadku konsumenci mogą potrzebować dodatkowego ubezpieczenia.
 • Do prowadzenia pojazdów w Wielkiej Brytanii nie jest potrzebne międzynarodowe prawo jazdy.
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zachowuje ważność na pobyty krótkoterminowe.
 • Operatorzy telekomunikacyjni mogą zdecydować, że nie będą pobierać dodatkowych opłat za połączenia, SMS-y i transmisje danych. Nie jest to jednak reguła, ponieważ unijne przepisy dotyczące roamingu nie będą już obowiązywać. Podróżni powinni sprawdzić warunki swojego operatora przed podróżą.
 • Po powrocie do UE z Wielkiej Brytanii nie będzie można przywieźć z powrotem mięsa ani produktów mlecznych. Dozwolone będą tylko ograniczone ilości alkoholu i tytoniu. Podróżni mogą być zmuszeni do uiszczenia cła, jeśli przywożą produkty o wysokiej wartości (powyżej 300 euro pociągiem / samochodem i 430 euro samolotem / promem).

Zakupy online z UK – Brexit

 • Konsumenci będą musieli płacić podatek VAT od produktów powyżej 22 euro do lipca 2021 r., a po tej dacie od wszystkich produktów. Być może będą musieli zapłacić cła przywozowe, jeśli kupią produkty, które nie są produkowane w Wielkiej Brytanii, a kosztują więcej niż 150 euro, na przykład zegarek wyprodukowany w Chinach, kupiony na brytyjskim rynku.
 • Jeśli przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii nie kieruje swojej sprzedaży do określonego państwa członkowskiego np. Polski – ponownie, nie ma polskiej domeny, waluty, a jedynym podanym językiem jest angielski – konsumenci powinni sprawdzić w regulaminie, jakie prawo właściwe zostało wybrane i jurysdykcja których sądów. Po Brexicie w przypadku braku wyboru każda kwestia wynikająca z prawa brytyjskiego będzie musiała zostać rozstrzygnięta w sądzie brytyjskim. W przeciwieństwie do uregulowań unijnych, które w takiej sytuacji wskazują na prawo i sądy kraju konsumenta.

Ubezpieczenia i emerytura w Wielkiej Brytanii, a Brexit

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował przewodnik dla konsumentów: “Co należy zrobić, jeśli masz polisę ubezpieczeniową na życie lub emeryturę z Wielkiej Brytanii?”. Dostępny jest pod linkiem: Brexit – Przewodnik dot. ubezpieczeń i emerytury

Więcej informacji nt. przygotowań do brexitu na specjalnie dedykowanej stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz brexit.gov.pl