Brexit – konsekwencje dla europejskich konsumentów

Brexit, czyli Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r. Od 1 lutego będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, który ma trwać do końca roku. W tym czasie będzie negocjowana nowa umowa gospodarcza, a Wielka Brytania nadal będzie traktowana jako państwo członkowskie (wyłączając proces decyzyjny). W związku z tym prawa konsumenckie pozostają w tym okresie niezmienne, a do końca września będą przyjmowane przez ECK Polska sprawy konsumentów mających problemy z brytyjskimi przedsiębiorcami.

Zagrożenie niezakończenia negocjacji przyszłej umowy i braku jej obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku wiąże się z konsekwencjami takimi jak przy „twardym brexicie” , wówczas od 1 stycznia 2021 roku sytuacja konsumentów będzie przedstawiać się jak poniżej:

Opóźniony/odwołany lot z UE do Wielkiej Brytanii – czy zachowam te same prawa?

Podróżujący z UE do Wielkiej Brytanii, niezależnie od wybranej linii lotniczej, w dalszym ciągu będą uprawnieni do opieki w czasie opóźnienia i odwołania lotu, a także możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Opóźniony/odwołany lot z Wielkiej Brytanii do UE – czy zachowam te same prawa?

Przepisy unijne będą miały zastosowanie, tylko gdy lot będzie operowany przez przewoźnika, mającego siedzibę w kraju UE. W innym wypadku pasażerów nie będzie chroniło europejskie prawodawstwo.

Opóźniony/uszkodzony bagaż – czy zachowam te same prawa?

Przepisy dotyczące odszkodowania za uszkodzony lub opóźniony bagaż przysługują na mocy Konwencji Montrealskiej, która nie jest regulacją unijną. Wobec tego ochrona konsumentów w tym zakresie nie powinna ulec zmianie, niezależnie od tego czy podróżujemy do czy z Wielkiej Brytanii.

Czy zachowam te same prawa kupując w brytyjskim e-sklepie?

Zgodnie z przepisami europejskimi, jeżeli konsument zawiera umowę z przedsiębiorcą, który kieruje swoją działalność na państwa zamieszkania konsumenta (np. prowadzi stronę w języku klienta), umowa podlega przepisom kraju konsumenta.

Co jeżeli zdecyduję się na zakup od brytyjskiego przedsiębiorcy, który nie kieruje swojej działalności na kraj konsumenta?

Jak wskazuje brytyjski rząd na początku na pewno będą obowiązywały przepisy odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, czy prawo do rękojmi, ponieważ były wcześniej wdrożone do brytyjskiego porządku prawnego. Nawet jeżeli brytyjski ustawodawca nie zmieni tych praw w przyszłości, ich egzekwowanie może być utrudnione.

Jak będzie wyglądał wynajem samochodów w Wielkiej Brytanii?

W przypadku niepodpisania kolejnej umowy gospodarczej wynajem samochodów w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Irlandia Północna i Szkocja) będzie podlegać prawu brytyjskiemu. Nawet jeśli konsument zarezerwowałby auto za pośrednictwem przedsiębiorcy działającego na terenie unii, faktyczna umowa najmu  jest zwykle podpisywana przy odbiorze samochodu od lokalnej wypożyczalni i podlega przepisom tego kraju.

Czy zmienią się opłaty roamingowe?

Mieszkańcy UE z reguły nie muszą płacić dodatkowych opłat roamingowych podczas podróży do innego kraju UE. W Polsce wielu operatorów obniżyło swoje opłaty roamingowe lub z nich zrezygnowało. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie nowej umowy gospodarczej, przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania, dlatego podróżując do Wielkiej Brytanii powinieneś się liczyć z większymi kosztami  połączeń telefonicznych, wysyłki wiadomości oraz przesyłu danych. 

Czy ECK będzie udzielać pomocy konsumentom w przypadku problemów z brytyjską firmą?

W sytuacji braku podpisania umowy gospodarczej, ECK Wielka Brytania nie będzie dłużej członkiem sieci ECC-Net. Sprawy „brytyjskie” znikną z elektronicznego systemu rozwiązywania sporów (IT-tool). Co oznacza, że sieć ECC nie będzie prowadzić spraw przeciwko brytyjskim firmom.

Czy będę mógł korzystać/ mogła korzystać z platformy ODR w celu rozwiązania sporu z brytyjską firmą?

W przypadku niepodpisania nowej umowy gospodarczej unijne przepisy dotyczące internetowego rozwiązywania sporów (ODR) nie będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorcy i konsumenci ze Zjednoczonego Królestwa nie będą mogli korzystać z platformy ODR, a bieżące sprawy zostaną zamknięte.

Czy będę mógł/mogła skierować sprawę do brytyjskiego podmiotu ADR (pozasądowego rozwiązywanie sporów)?

Brak zawarcia umowy gospodarczej wpłynie też na system polubownego rozwiązywania sporów. Brytyjskie podmioty ADR będą przyjmowały sprawy transgraniczne wedle własnego uznania.

ECC-Net do tej pory otrzymało informacje, że współpracę po twardym brexicie podtrzymuje the European Car Rental Conciliation Service (ECRCS).

Więcej informacji nt. przygotowań do brexitu na specjalnie dedykowanej stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz brexit.gov.pl

             Koronawirus  a  Konsument  w  UE