Upadłość Air Berlin

Wobec doniesień związanych z upadłością niemieckiego przewoźnika lotniczego Air Berlin, Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało zestaw informacji związanych z aktualną sytuacją pasażerów tych linii.
  • Na jakim etapie znajduje się procedura upadłościowa?
W dniu 01.11.2017 r. Sąd upadłościowy w Berlinie Charlottenburg podjął decyzję o wszczęciu postępowania upadłościowego, o numerze referencyjnym: 36a IN 4295/17. Wierzyciele mają teraz możliwość zgłoszenia swoich roszczeń. Powinni zgłosić je do syndyka masy upadłościowej: Air Berlin Gruppe / Lucas Flöther Postfach 10 30 10 18005 Rostock Niemcy Skargę można złożyć pisemnie. Wierzyciele powinni wskazać kwotę roszczenia, a także pokrótce opisać sprawę np.  Piszę w związku z wypłatą odszkodowania w wysokości XXX, w związku z anulacją lotu z miejsca X do miejsca Y, w dniu XXX. Zalecane jest również wskazanie numeru rezerwacji oraz numeru skargi (konsumenci otrzymali go, po złożeniu skargi za pośrednictwem formularza Air Berlin). Termin składania skarg kończy się 1 lutego 2018 r. Na stronie internetowej syndyka masy upadłościowej wierzyciele mogą teraz utworzyć konto: https://www.airberlin-inso.de/user/login Informacje można znaleźć w języku niemieckim na stronie internetowej syndyka masy upadłościowej: http://insolvenzverwaltung.floether-wissing.de/presse/items/internetseite-wwwairberlin-insode-zum-airberlin-insolvenzverfahr.html
  • Czy pasażerowie mogą nadal korzystać z usług przewoźnika?
Linia lotnicza ogłosiła, że będzie realizowała loty do 28 października br.
  • Co pasażerowie powinni zrobić w następujących sytuacjach?
Odwołanie rezerwacji przez konsumenta (zwykła taryfa, np. EconomyLight): Konsumenci mogą żądać zwrotu podatków i opłat. Wniosek ten należy złożyć w postępowaniu upadłościowym. Odwołanie rezerwacji przez konsumenta (taryfa zwrotna, np. EconomyFlex-Tarif): – Bilety zakupione przed 15/08/2017: Konsumenci mogą zażądać zwrotu równowartości taryfy. Roszczenie powinno zostać złożone w postępowaniu upadłościowym. – Bilety zakupione po 15/08/2017: Konsumenci mogą zażądać zwrotu równowartości taryfy. Air Berlin nie wyklucza możliwości zwrotu kosztów. Dlatego pasażerowie w tego typu przypadkach, mogą zgłaszać skargi do ECC-Net. W tym celu będziemy potrzebować numeru skargi Air Berlin. Konsumenci znajdą go w internetowym formularzu Air Berlin po wejściu do zakładki „moje skargi”. Ważne: Air Berlin nie obiecał, że dokona zwrotów. Air Berlin anuluje lot – zwrot ceny biletu Konsumenci, którzy dokonali rezerwacji przed 15/08/2017, muszą złożyć swoje roszczenie w postępowaniu upadłościowym. Jeśli dokonali rezerwacji po 15/08/2017 Air Berlin  oświadczył, że dokona zwrotu ceny biletu. Jeśli odwołanie dotyczy lotu po 01/11/2017, zarządca majątku zabezpieczy płatność. Sieć ECC nie posiada informacji na temat tego zarządcy. Odszkodowanie za anulowanie / opóźnienie lotu: – Termin wylotu przed 15/08/2017: Wniosek o odszkodowanie należy zgłosić w postępowaniu upadłościowym. – Termin wylotu po 15/08/2017: linia otnicza prosi pasażerów o zgłoszenie reklamacji w formularzu skarg Air Berlin, tak aby można było później je zarejestrować w postępowaniu likwidacyjnym. Gdy tylko procedura zostanie otwarta, administrator ds. niewypłacalności wyśle wnioski do konsumentów, którzy złożyli reklamację poprzez ww. formularz. W tej sytuacji nie jest możliwe, aby konsumenci otrzymali  rekompensatę po interwencji sieci ECC-Net.
  • Więcej informacji:
1. https://www.airberlin.com/en/site/landingpages/flight_information.php (FAQ Air Berlin) 2. http://insolvenzverwaltung.floether-wissing.de/air-berlin-insolvenz/search/air+berlin.html (strona wstępnego zarządcy) 3. https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-charlottenburg (strona sądu upadłościowego) 4. http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_en.htm (ogólne informacje o procedurach likwidacyjnych w Niemczech)