Reklamacja produktów markowych zakupionych za granicą?

fot. Morguefile.com W dobie obecnej globalizacji produkt tej samej marki możemy zakupić w wielu krajach. Jednak z różnych powodów cena jest odmienna w każdym państwie, gdzie produkt jest dystrybuowany. Z doświadczenia Europejskiego Centrum Konsumenckiego wynika, że konsumenci dokonują zakupów produktów markowych za granicą głównie ze względu na niższą cenę. Drugim powodem jest założenie, że skoro produkt danej marki jest dostępny także w Polsce to można zgłaszać reklamacje autoryzowanym serwisie danej marki w Polsce. Takie przypuszczenie wynika z braku wiedzy o organizacji poszczególnych firm posługujących się produktami tej samej marki. Należy zauważyć, że przedstawiciel danej marki przykładowo we Francji jest często samodzielnym organizacyjnie przedsiębiorstwem, niezależnym od przedstawiciela tej samej marki w Polsce. Z drugiej strony, wiele dużych sieci sklepów oraz koncernów posługujących się konkretną marką jest ze sobą ściśle powiązanych organizacyjnie i współpracują na rzecz konsumentów. Wtedy można oczekiwać, że produkt markowy zakupiony przykładowo w Hiszpanii będzie można reklamować i naprawić w serwisie na terenie Polski. Trzecim rozwiązaniem jest współpraca sprzedawcy lub producenta markowych towarów z określonym serwisem w danym kraju. Zdarza się, że przedstawiciele konkretnej marki w poszczególnych krajach nie współpracują ze sobą. Wówczas w trosce o klienta markowa sieć sklepów np. w Belgii zawiera porozumienie o realizacji praw z udzielonych przez nią gwarancji z małym serwisem w Krakowie i Olsztynie. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsument unika problemów językowych przy składaniu reklamacji, dochodzenia różnicy w prawach konsumenckich danego państwa czy znacznych kosztów przesyłki towaru do serwisu. Warto zapytać w momencie zakupu, czy przedstawiciele danej marki w różnych krajach uznają i realizują wzajemnie swoje gwarancje na towar. Ponadto można sprawdzić warunki gwarancji dotyczące zakresu terytorialnego jej ważności. Konsument znajduje się w najlepszej sytuacji, gdy w gwarancji zapisany jest konkretny adres serwisu w Polsce. W przypadku zaplanowanego zakupu o znacznej wartości, doradza się kontakt telefoniczny z przedstawicielem danej marki w Polsce i wyjaśnienie tej kwestii.