Co to jest i w czym może pomóc EURODESK?

EURODESK jest to europejska sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Działa ona na trzech poziomach – europejskim, krajowym i regionalnym. Konsultanci w całej Europie maja ze sobą stały kontakt on-line. Dzięki temu informacje są aktualne i szybko przekazywane. Eurodesk posiada wiadomości o stypendiach zagranicznych, praktykach, stażach, kursach językowych oraz współpracy między szkołami. Zbiera informacje o programach i organizacjach europejskich, np. książki, broszury i inne publikacje. Każdy, kto poszukuje takich informacji może udać się do siedziby Eurodesk i uzyskać informacje bezpośrednio, zadzwonić na numer telefonu 0801 134 001 lub zadać pytanie drogą elektroniczną. Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie. Dodatkowo Eurodesk wydaje elektroniczny biuletyn, papierowy dwumiesięcznik przeznaczony tylko dla organizacji i instytucji oraz publikacje dla młodzieży o studiach, wolontariacie i pracy za granicą. więcej na stronie http://www.eurodesk.pl/index.php