Dziennik Europejskiego Konsumenta

Dziennik Europejskiego Konsumenta (Europa Diary) jest ogólnoeuropejską inicjatywą mającą na celu informowanie młodych ludzi o przysługujących im prawach, wzrost świadomości oraz umożliwienie im, jako konsumentom, podejmowania bardziej przemyślanych decyzji. Projekt skierowany do uczniów w wieku 15-18 lat, jest realizowany w we wszystkich oficjalnych językach UE i został zaadaptowany do warunków narodowych państw członkowskich.


źródło:http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/agenda_pl_2010.pdf

Na przełomie maja i czerwca 2010 r.  3,275.500 kopii Dziennika zostało rozesłanych do ponad 21.000 szkół w całej Unii Europejskiej.

Właściwym celem powstania Dziennika Europejskiego Konsumenta jest zachęcanie młodych ludzi w Unii Europejskiej do stawania się bardziej świadomymi konsumentami, do pracy i refleksji nad sprawami konsumenckimi w zespołach, pod przewodnictwem na określonych zasadach.

Tymczasowa ocena projektu oparta była o informacje zgromadzone do końca czerwca 2005. Pokazuje ona, że młodzi ludzie nie wykazują szczególnie silnego zapotrzebowania na informację konsumencką. Wielu z nich jest przekonanych, że wiedzą wystarczająco dużo, aby zachować ostrożność i pozostać krytycznymi podczas zamawiania towarów i usług. Jednak lektura Dziennika Europejskiego Konsumenta uświadamia im, że ich wiedza może być niekompletna lub wręcz niewystarczająca.

Dziennik Europejskiego Konsumenta przeznaczony jest do użytku dla nauczycieli i rozpowszechniany bezpłatnie w szkołach, razem ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli.

Co znajdą w nim nauczyciele?

– narzędzie do rozstrzygania kwestii konsumenckich z uczniami w sposób interaktywny

– dobrze zaprojektowaną pomoc dydaktyczną.

Więcej na stronie:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.