Dziennik Europejskiego Konsumenta

Dziennik Europejskiego Konsumenta (Europa Diary) jest ogólnoeuropejską inicjatywą mającą na celu informowanie młodych ludzi o przysługujących im prawach, wzrost świadomości oraz umożliwienie im, jako konsumentom, podejmowania bardziej przemyślanych decyzji. Projekt skierowany do uczniów w wieku 15-18 lat, jest realizowany w we wszystkich oficjalnych językach UE i został zaadaptowany do warunków narodowych państw członkowskich. źródło:http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/agenda_pl_2010.pdf Na przełomie maja i czerwca 2010 r.  3,275.500 kopii Dziennika zostało rozesłanych do ponad 21.000 szkół w całej Unii Europejskiej. Właściwym celem powstania Dziennika Europejskiego Konsumenta jest zachęcanie młodych ludzi w Unii Europejskiej do stawania się bardziej świadomymi konsumentami, do pracy i refleksji nad sprawami konsumenckimi w zespołach, pod przewodnictwem na określonych zasadach. Tymczasowa ocena projektu oparta była o informacje zgromadzone do końca czerwca 2005. Pokazuje ona, że młodzi ludzie nie wykazują szczególnie silnego zapotrzebowania na informację konsumencką. Wielu z nich jest przekonanych, że wiedzą wystarczająco dużo, aby zachować ostrożność i pozostać krytycznymi podczas zamawiania towarów i usług. Jednak lektura Dziennika Europejskiego Konsumenta uświadamia im, że ich wiedza może być niekompletna lub wręcz niewystarczająca. Dziennik Europejskiego Konsumenta przeznaczony jest do użytku dla nauczycieli i rozpowszechniany bezpłatnie w szkołach, razem ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli. Co znajdą w nim nauczyciele? – narzędzie do rozstrzygania kwestii konsumenckich z uczniami w sposób interaktywny – dobrze zaprojektowaną pomoc dydaktyczną. Więcej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm