Standardowe bankowe przekazy międzynarodowe, poczynając od 1 lipca 2003 r., nie są droższe od przekazów krajowych dokonywanych w walucie Euro, jeśli spełniają następujące kryteria:

Skip to content