Czy standardowe przekazy w UE są droższe niż krajowe?

Standardowe bankowe przekazy międzynarodowe, poczynając od 1 lipca 2003 r., nie są droższe od przekazów krajowych dokonywanych w walucie Euro, jeśli spełniają następujące kryteria:

  • Liczby IBAN i BIC instytucji kredytowej przyjmującej są podane poprawnie i kompletnie.
  • Walutą zlecenia jest Euro.
  • Suma zlecenia nie przekracza 50.000,00 Euro.
  • Przekaz ma miejsce pomiędzy dwoma krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Obecnie to są: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.