Czy obok ECK istnieją inne instytucje wspierające konsumentów w zakresie poradnictwa i pomocy?

Pomoc na rzecz konsumentów obok ECK świadczą:

Instytucje branżowe ogarniające ściśle określone sektory rynku: