Aktualnie, obowiązujące zasady opłaty za przelew, zależne są od miejsca opłat. Co do zasady, jeśli nie jest ustalone inaczej, to osoba dokonująca przelewu ponosi wszelkie koszty operacji. Jeśli opłatami bank obciąży beneficjenta, to muszą być one zwrócone, ponieważ taka praktyka jest niedozwolona.

Ta zasada odnosi się do przelewów do wysokości maximum 50 000 EURO na obszarze ekonomicznym UE. Większe sumy muszą być deklarowane w urzędzie celnym.

Jeśli przelew został odwołany, to bank jest zobligowany do zapłaty konsumentowi odsetek za niezrealizowaną usługę. Wysokość odsetek zależna jest od sumy przelewu, który został odwołany.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo:

  • w swoim banku
  • w dziale informacji Narodowego Banku Polskiego.

fot. Morguefile.com

Skip to content