Co zrobić, gdy policzono podwójnie za usługę przelewu?

Aktualnie, obowiązujące zasady opłaty za przelew, zależne są od miejsca opłat. Co do zasady, jeśli nie jest ustalone inaczej, to osoba dokonująca przelewu ponosi wszelkie koszty operacji. Jeśli opłatami bank obciąży beneficjenta, to muszą być one zwrócone, ponieważ taka praktyka jest niedozwolona.

Ta zasada odnosi się do przelewów do wysokości maximum 50 000 EURO na obszarze ekonomicznym UE. Większe sumy muszą być deklarowane w urzędzie celnym.

Jeśli przelew został odwołany, to bank jest zobligowany do zapłaty konsumentowi odsetek za niezrealizowaną usługę. Wysokość odsetek zależna jest od sumy przelewu, który został odwołany.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo:

  • w swoim banku
  • w dziale informacji Narodowego Banku Polskiego.

fot. Morguefile.com

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.