Co zrobić, gdy płatność została utracona?

Jeśli twoja wpłata nie została w ogóle dostarczona na konto beneficjenta, to uprawnia cię to do gwarancji polegającej na zwrocie pieniędzy do maximum 12 500 EUR plus odsetki i opłaty.

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.