Twój przelew powinien być dostarczony do beneficjenta najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych, chyba że inny termin został ustalony w umowie pomiędzy zleceniodawcą a bankiem zleceniodawcy. Jeśli termin został przekroczony, masz prawo do rekompensaty.

Skip to content