Co to są transakcje ponadgraniczne?

Najpopularniejsze transakcje ponadgraniczne to:

  • tradycyjna umowa sprzedaży
  • “zakupy w Internecie”
  • zagraniczne sklepy wysyłkowe
  • kredyt konsumencki
  • rachunki oszczędnościowe
  • ubezpieczenia
  • i inne sprawy transgraniczne

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.