Co to jest numer IBAN i numer BIC (SWIFT CODE)?

Szybkie, bezpieczne i niedrogie formy płatności transgranicznej są ważne dla obywateli Europy. W tym właśnie celu rozwinięte zostały międzynarodowe numery IBAN (international bank account number – międzynarodowy numer rachunku bankowego) i BIC (bank identifier code – kod identyfikujący bank).

IBAN (International Bank Account Number), czyli standardowy międzynarodowy numer konta składa się z:

– dwucyfrowego kodu kraju (ISO),
– dwucyfrowej liczby kontrolnej,
– bankowego kodu kraju (w Niemczech die Bankleitzahl)
numeru konta.

Długość kodu IBAN może być różna w zależności od kraju, choć w ramach jednego państwa członkowskiego UE jest zawsze jednakowa.

Dla przykładu numer IBAN może składać się :

Kod kraju Numer rachunku + Kod banku Numer konta GB 29 NWBK601613 31926819

Numer BIC, często znany również pod nazwą SWIFT CODE jest oddzielnym kodem dla celów identyfikacji banków. Składa się z sześciu liter, pięciu cyfr, przy czym trzy ostatnie mogą być zerami i pozwala na szybką identyfikację banku beneficjenta.

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.