FIN-NET to sieć łącząca instytucje służące pomocą w rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w zakresie usług finansowych. Europejskie Centrum Konsumenckie nie należy do FIN-NET, jest wyłącznie członkiem sieci ECC-NET.

FIN-NET pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie, co ma zrobić konsument, jeśli chce złożyć skargę na działalność zagranicznego przedsiębiorcy zajmującego się usługami finansowymi.

Jako przykład można podać sytuację, w której hiszpański konsument składa skargę na bank działający w Niemczech, w którym założył rachunek (albo zaciągnął kredyt) ale jest niezadowolony z usług tego banku.

Dzięki całemu systemowi FIN-NET, w szczególności internetowej bazie FIN-NETu, konsument może:

  • w prosty sposób uzyskać dostęp do informacji o pozasądowych procedurach rozwiązywania sporów w zakresie usług finansowych, np. może uzyskać informacje o adresach instytucji zajmujących się skargami ponadgranicznymi, informacje o kosztach postępowania, językach w jakich sprawa będzie rozpatrywana i innych zasadach;
  • po uzyskaniu wstępnych informacji, konsument może złożyć skargę w krajowej instytucji będącej członkiem FIN-NETu, która skieruje ją do swojego odpowiednika w innym państwie członkowskim UE (w Polsce jest to Rzecznik Finansowy,  Arbiter Bankowy przy ZBP i Sąd Polubowny przy KNF). Ponadto, konsument może bezpośrednio skontaktować się z zagranicznym członkiem FIN-NET (w państwie, w którym działa przedsiębiorca);
  • co ważne, baza internetowa umożliwia też złożenie skargi telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Więcej na stronie FIN-NET

Skip to content