Co to jest ADR?

Alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution) działające w Europie pomagają konsumentom i przedsiębiorcom, którzy nie umieli samodzielnie dojść do porozumienia w sporze.

Doświadczenia poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej wskazują, że alternatywne systemy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich mogą – pod warunkiem zapewnienia niezbędnych, podstawowych zasad – przynieść korzystne rezultaty dla konsumentów i przedsiębiorców. Zaletami takiego postępowania są przede wszystkim niskie koszty krótki czas rozstrzygnięcia sporu.

Aby pomóc konsumentowi i przedsiębiorcy w osiągnięciu rozstrzygnięcia spornej sprawy systemy ADR korzystają z koncepcji zastosowania trzeciej strony, tj. arbitramediatora lub ombudsmana.

Procedury pozasądowe stanowią najczęściej alternatywę w stosunku postępowań sądowych w wielu krajach. Mogą też być postępowaniem uzupełniającym albo poprzedzającym postępowanie sądowe.

fot. freedigitalphotos.net

Ze względu na właściwość rzeczową można wyróżnić systemy, które rozstrzygają spory jedynie w określonych branżach, np. telekomunikacji, ubezpieczeniach i takie, które obejmują swym zasięgiem wszystkie sprawy konsumenckie.

Pozasądowe systemy rozstrzygania sporów najczęściej powstają na mocy porozumień między organizacjami przedsiębiorców i konsumentów. W niektórych krajach Unii Europejskiej spory w trybie pozasądowym rozstrzygane są przez instytucje państwowe (np. w krajach skandynawskich).

Między poszczególnymi systemami występują również zasadnicze różnice, co do mocy wiążącej ich orzeczeń. W niektórych przypadkach mają one formę zaleceń (np. model mediatora, ombudsmana), w innych moc wiążącą dla przedsiębiorcy (np. arbitraż, komisja skargowa), a w jeszcze innych wiążą obie strony (np. arbitraż).

             Koronawirus  a  Konsument  w  UE

  
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast