Prawo do naprawy - działania KE

Komisja Europejska przyjęła 22 marca, nowy wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, co przyniesie oszczędności konsumentom i przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu m.in. przez ograniczenie ilości odpadów. 

Przedstawiony wniosek zagwarantuje, że w ramach gwarancji prawnej zostanie naprawione więcej produktów oraz że naprawa produktów możliwych technicznie do naprawy – takich jak odkurzacze lub wkrótce tablety i smartfony – będzie łatwiejsza i tańsza dla konsumentów, w przypadku wygaśnięcia gwarancji lub gdy towar nie działa ze względu na zużycie.

Po wygaśnięciu gwarancji prawnej konsumenci będą mieli dostęp do nowego zestawu praw i narzędzi, aby „naprawa” stała się łatwą i dostępną opcją:

  • prawo konsumentów do domagania się naprawy od producenta w przypadku produktów, co do których istnieje techniczna możliwość naprawy na mocy prawa UE, takich jak pralka czy telewizor.
  • obowiązek producentów do informowania konsumentów o produktach, które mają obowiązek naprawić we własnym zakresie;
  • internetowa platforma naprawy służąca nawiązywaniu kontaktów między konsumentami a podmiotami zajmującymi się naprawą europejski formularz informacji o naprawie, o który konsumenci będą mogli zwrócić się do każdego podmiotu zajmującego się naprawą,

Greenwashing - działania KE

Komisja proponuje wprowadzenie wspólnych kryteriów zwalczania pseudoekologicznego marketingu i wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ekologiczności. Celem omawianego wniosku jest stworzenie jaśniejszej sytuacji dla konsumentów, którzy powinni mieć pewność, że produkty sprzedawane jako ekologiczne rzeczywiście takie są, a także poprawienie jakości informacji, aby ułatwić wybór produktów przyjaznych dla środowiska. Korzyści odniosą również przedsiębiorstwa. Firmy, które rzeczywiście starają się, by ich produkty były bardziej zrównoważone, będą bardziej rozpoznawalne, co przełoży się na uznanie konsumentów i wzrost sprzedaży. Nie będą też musiały obawiać się nieuczciwej konkurencji. Wniosek przyczyni się w ten sposób do stworzenia równych warunków działania, jeśli chodzi o informacje o efektywności ekologicznej produktów.

Dowiedz się więcej

Skip to content