W wyniku dialogu z unijnymi organami ochrony konsumentów i Komisją Europejską (sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta, CPC) WhatsApp zobowiązał się do większej przejrzystości w zakresie zmian warunków świadczenia usług. Ponadto firma ułatwi użytkownikom odrzucanie aktualizacji, jeżeli nie zgadzają się z nimi, i wyraźnie wyjaśni, kiedy odrzucenie spowoduje, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z usług WhatsApp. Ponadto WhatsApp potwierdził, że dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim ani innym przedsiębiorstwom Meta – w tym Facebookowi – do celów reklamowych. Koordynatorem dialogu były szwedzka Agencja ds. Konsumentów oraz irlandzka Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów, wspierane przez Komisję.

Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: Cieszę się, że WhatsApp zobowiązał się do zmiany swoich praktyk i przestrzegania przepisów UE. Zobowiązanie polega na informowaniu użytkowników o wszelkich zmianach w umowie i szanowaniu ich decyzji, czyli niezadawaniu tego samego pytania przy każdym otwarciu aplikacji. Konsumenci mają prawo rozumieć, na co się zgadzają i co konkretnie oznacza ich wybór. W ten sposób mogą sami zdecydować, czy nadal chcą korzystać z danej platformy.

Sieć CPC wysłała pierwsze pismo do WhatsApp w styczniu 2022 r. po zawiadomieniu otrzymanym od Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) i ośmiu jej stowarzyszeń członkowskich o domniemanych nieuczciwych praktykach przy aktualizacji przez WhatsApp warunków świadczenia usług i polityki prywatności. W czerwcu 2022 r. sieć CPC wysłała do WhatsApp drugie pismo, w którym powtórzyła swoją prośbę o jasne informowanie konsumentów o modelu biznesowym WhatsApp, a w szczególności co do tego, czy WhatsApp uzyskuje przychody z polityki handlowej w zakresie danych osobowych użytkowników. Po rozmowach między siecią CPC, Komisją i WhatsAppem przedsiębiorstwo potwierdziło, że nie udostępnia danych osobowych użytkowników do celów reklamowych.

Zobowiązania

W przypadku aktualizacji polityki w przyszłości WhatsApp:

Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_1302

Skip to content