Dzieci i nastolatkowie spędzają bardzo dużo czasu w internecie, w związku z czym, nasi młodzi konsumenci także stykają się z wątpliwymi ofertami internetowymi i są narażeni na sztuczki marketingowe, które wiążą się z nieprzewidzianymi kosztami, oszukańczymi schematami oraz innymi zagrożeniami. Aby przeciwdziałać temu trendowi, siedem krajów należących do sieci ECC-Net połączyło siły we wspólnym projekcie, którego celem jest przygotowanie materiałów dydaktycznych dla szkół, promujących edukację konsumencką wśród najmłodszych i najbardziej wrażliwych grup konsumentów.


Wspólny projekt został zainicjowany przez Europejskie Centra Konsumenckie Austrii, Cypru, Grecji, Luksemburga, Portugalii, Słowacji i Szwecji w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022. W tym roku szerokie spektrum działań zachęca młodych ludzi do udziału w tworzeniu bardziej zielonej, integracyjnej i cyfrowej Europy.

Dzięki aktywnej obecności w internecie i mediach społecznościowych wielu nastolatków otwarcie wymienia dane, informacje osobowe oraz dokonuje zakupów w internecie. Mimo że młodzi konsumenci są często obeznani z technologią, badania pokazują, że są zaskakująco bezkrytyczni, gdy napotykają na zagrożenia i pułapki internetowe. Kampania ECC-Net dotyczy niektórych z tych codziennych zagrożeń internetowych, które pojawiają się w życiu dzieci i nastolatków.

Zwiększanie umiejętności korzystania z Internetu w formie zabawy

Dzięki wspólnym wysiłkom stworzone zostały następujące narzędzia dydaktyczne:

Współpraca z nauczycielami

W związku z tym, że zarówno quiz, jak i film są dostępne w języku angielskim, prawdopodobnie okażą się najbardziej przydatne podczas lekcji języka angielskiego. Programy nauczania i rodzaje edukacji różnią się w całej UE, dlatego trudno jest dokładnie określić grupę wiekową odbiorców. Polegamy na ocenie samych nauczycieli, którzy ocenią, które poziomy klas skorzystają najbardziej z materiałów, na podstawie indywidualnych postępów nauki ich uczniów w języku angielskim.

Treści aktywnie zachęcają uczniów do dyskusji na temat omawianych zagadnień na zajęciach. W trakcie zajęć uczniowie będą doskonalić zarówno umiejętność podejmowania świadomych decyzji dotyczących wszechobecnych pokus internetu, jak i swoje umiejętności językowe. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna ze względu na dominację języka angielskiego w świecie online.

Jesteśmy przekonani, że dobra zabawa podczas nauki to najlepszy motywator.

Więcej na naszej pod-stronie.

Skip to content