Aktualności

Zmiany w prawie konsumenckim


ZAKUPY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy, który musi Ci konsumentowi w sposób jasny iż rozumiały m.in. adres pocztowy,  numer rejestrowy, czy e-mail, pod którym można szybko i efektywnie się z nim kontaktować. Numer telefonu musi być przekazany, tylko jeżeli sprzedawca takim dysponuje.
 • Konsument ma prawo otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku np. poprzez e-mail.
 • Opt in zamiast opt out. Przedsiębiorca nie może stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez konsumenta odpowiedniego pola, a nie odrzucenia (odznaczenia) w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła dotyczy również zakupów tradycyjnych).
 • Przedsiębiorca musi zapewnić, aby konsument w momencie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu wyraźnie potwierdził, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczone w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu.
 • Konsument nie ponosi żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 • Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje
  w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymano zamówiony towar (14-dniowy termin obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej).

 • Konsument ma aż 12 miesięcy na rezygnację z towaru kupionego w internecie, jeżeli sprzedawca nie poinformował go o prawie do zwrotu.

 • Załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta jest gotowy wzór odstąpienia od umowy. Można swobodnie go wykorzystać, nie martwiąc się czy prawidłowo napisałeś pismo. Jeżeli sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, możesz odstąpić od umowy wysyłając formularz np. mailem.
 • W razie odstąpienia od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca zwraca kwotę otrzymaną od konsumenta na pokrycie kosztów dostarczenia produktu, ale w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje (np. jeżeli wybierzesz kuriera zamiast poczty, sprzedawca nie zwróci Ci dodatkowych kosztów).

 

ZAKUPY TRADYCYJNE W POLSCE

 • Do tej pory reklamowanie towarów było możliwe dzięki przepisom ustanawiającym instytucje „niezgodności towaru z umową”. Po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta „niezgodność towaru z umową” w Polsce została zastąpiona rękojmią. Obowiązują tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi i na podstawie gwarancji. Okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa 2 lata i liczony jest od dnia wydania towaru. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on również 2 lata.

  UWAGA: Do umów, które zostały zawarte przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli uprawnienia z tytułu niezgodności z umową.
 • W ramach rękojmi (dawniej „niezgodności towaru z umową”) można domagać się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów. Sprzedawca się bronić tylko poprzez niezwłoczną wymianę lub naprawę.

  UWAGA: Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeśli natomiast jest to mniej istotna wada, sprzedawca może ją naprawić, ale tylko raz. Później musi zgodzić się np. na żądanie wymiany towaru.
 • Konsument musi zostać poinformowany o wszystkich kosztach, jakie poniesie
  w związku z danym zakupem (opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe, podatki) Sprzedawca będzie zobowiązany podać pełną cenę najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy.
 • Z 6 miesięcy do roku wydłużył się okres domniemania, że wada istniała
  w chwili, w której towar został kupiony. W tym czasie to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że było inaczej, a nie konsument.
 • Jeżeli konsument będzie chciał skorzystać z infolinii, to opłata za rozmowę nie może być większa niż za zwykłe połączenia telefoniczne – przedsiębiorca nie może więc na niej zarabiać.

 

Więcej informacji:

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zmiany w prawie konsumenckim


ZAKUPY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy, który musi Ci konsumentowi w sposób jasny iż rozumiały m.in. adres pocztowy,  numer rejestrowy, czy e-mail, pod którym można szybko i efektywnie się z nim kontaktować. Numer telefonu musi być przekazany, tylko jeżeli sprzedawca takim dysponuje.
 • Konsument ma prawo otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku np. poprzez e-mail.
 • Opt in zamiast opt out. Przedsiębiorca nie może stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez konsumenta odpowiedniego pola, a nie odrzucenia (odznaczenia) w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła dotyczy również zakupów tradycyjnych).
 • Przedsiębiorca musi zapewnić, aby konsument w momencie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu wyraźnie potwierdził, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczone w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu.
 • Konsument nie ponosi żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 • Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje
  w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymano zamówiony towar (14-dniowy termin obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej).

 • Konsument ma aż 12 miesięcy na rezygnację z towaru kupionego w internecie, jeżeli sprzedawca nie poinformował go o prawie do zwrotu.

 • Załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta jest gotowy wzór odstąpienia od umowy. Można swobodnie go wykorzystać, nie martwiąc się czy prawidłowo napisałeś pismo. Jeżeli sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, możesz odstąpić od umowy wysyłając formularz np. mailem.
 • W razie odstąpienia od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca zwraca kwotę otrzymaną od konsumenta na pokrycie kosztów dostarczenia produktu, ale w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje (np. jeżeli wybierzesz kuriera zamiast poczty, sprzedawca nie zwróci Ci dodatkowych kosztów).

 

ZAKUPY TRADYCYJNE W POLSCE

 • Do tej pory reklamowanie towarów było możliwe dzięki przepisom ustanawiającym instytucje „niezgodności towaru z umową”. Po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta „niezgodność towaru z umową” w Polsce została zastąpiona rękojmią. Obowiązują tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi i na podstawie gwarancji. Okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa 2 lata i liczony jest od dnia wydania towaru. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on również 2 lata.

  UWAGA: Do umów, które zostały zawarte przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli uprawnienia z tytułu niezgodności z umową.
 • W ramach rękojmi (dawniej „niezgodności towaru z umową”) można domagać się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów. Sprzedawca się bronić tylko poprzez niezwłoczną wymianę lub naprawę.

  UWAGA: Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeśli natomiast jest to mniej istotna wada, sprzedawca może ją naprawić, ale tylko raz. Później musi zgodzić się np. na żądanie wymiany towaru.
 • Konsument musi zostać poinformowany o wszystkich kosztach, jakie poniesie
  w związku z danym zakupem (opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe, podatki) Sprzedawca będzie zobowiązany podać pełną cenę najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy.
 • Z 6 miesięcy do roku wydłużył się okres domniemania, że wada istniała
  w chwili, w której towar został kupiony. W tym czasie to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że było inaczej, a nie konsument.
 • Jeżeli konsument będzie chciał skorzystać z infolinii, to opłata za rozmowę nie może być większa niż za zwykłe połączenia telefoniczne – przedsiębiorca nie może więc na niej zarabiać.

 

Więcej informacji:

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25