Aktualności

Zmiana przepisów o rejestracji pojazdów

Nowe przepisy obowiązują od 25 grudnia. Od tego dnia dla takich pojazdów nie będą mogły być uznawane, inne niż dowód rejestracyjny, dokumenty stwierdzające rejestrację pojazdu.

W niektórych wypadkach mogą być uznawane tymczasowe dowody rejestracyjne, wydane w celu wywozu pojazdu za granicę. Nie dotyczy to jednak dokumentów tymczasowych wydanych dla pojazdów, które nie były dopuszczone do ruchu (uszkodzonych, powypadkowych, przekazanych do kasacji).

Resort transportu informował wcześniej, że niektóre państwa członkowskie UE wydają dowód rejestracyjny składający się z dwóch części. W takim przypadku wnioskujący o rejestrację powinien do wniosku dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego.

W niektórych przypadkach do rejestracji może wystarczyć tylko pierwsza część dowodu, ale pod określonymi warunkami. Należy do nich wydane na wniosek polskiego urzędu potwierdzenie z urzędu rejestrującego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym. (PAP)

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Zmiana przepisów o rejestracji pojazdów

Nowe przepisy obowiązują od 25 grudnia. Od tego dnia dla takich pojazdów nie będą mogły być uznawane, inne niż dowód rejestracyjny, dokumenty stwierdzające rejestrację pojazdu.

W niektórych wypadkach mogą być uznawane tymczasowe dowody rejestracyjne, wydane w celu wywozu pojazdu za granicę. Nie dotyczy to jednak dokumentów tymczasowych wydanych dla pojazdów, które nie były dopuszczone do ruchu (uszkodzonych, powypadkowych, przekazanych do kasacji).

Resort transportu informował wcześniej, że niektóre państwa członkowskie UE wydają dowód rejestracyjny składający się z dwóch części. W takim przypadku wnioskujący o rejestrację powinien do wniosku dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego.

W niektórych przypadkach do rejestracji może wystarczyć tylko pierwsza część dowodu, ale pod określonymi warunkami. Należy do nich wydane na wniosek polskiego urzędu potwierdzenie z urzędu rejestrującego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym. (PAP)

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25