Aktualności

Zła technologia produkcji

Konsumentka zgłosiła roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową do sprzedawcy. Ten odmówił zasadności i wskazywał, że upłynął termin 6 miesięcy na domniemanie, że wada może mieć charakter wady ukrytej, istniejącej już w momencie sprzedaży.

Konsumentka zgłosiła swój problem do ECK Polska. Prosiła o pomoc w odzyskaniu kwoty zapłaconej tytułem zapłaty za towar, gdyż nie chciała otrzymania tego samego obuwia w skutek wymiany. Konsumentka została poproszona o dowód, iż wada obuwia jest na tyle istotna, że naprawa czy wymiana nie wchodzą w grę. Następnie sprawa została skierowana do niemieckiego organu ADR. Jednak wobec argumentacji konsumentki i dzięki wsparciu sieci ECC-Net przedsiębiorca zrewidował swoje stanowisko w sprawie i uwzględnił jej roszczenia.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zła technologia produkcji

Konsumentka zgłosiła roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową do sprzedawcy. Ten odmówił zasadności i wskazywał, że upłynął termin 6 miesięcy na domniemanie, że wada może mieć charakter wady ukrytej, istniejącej już w momencie sprzedaży.

Konsumentka zgłosiła swój problem do ECK Polska. Prosiła o pomoc w odzyskaniu kwoty zapłaconej tytułem zapłaty za towar, gdyż nie chciała otrzymania tego samego obuwia w skutek wymiany. Konsumentka została poproszona o dowód, iż wada obuwia jest na tyle istotna, że naprawa czy wymiana nie wchodzą w grę. Następnie sprawa została skierowana do niemieckiego organu ADR. Jednak wobec argumentacji konsumentki i dzięki wsparciu sieci ECC-Net przedsiębiorca zrewidował swoje stanowisko w sprawie i uwzględnił jej roszczenia.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25