Aktualności

Zdrowy start w rok 2007 – Europejski Portal Zdrowie dostępny w 20 językach

Zdrowsze wybory

Jednym z podstawowych celów portalu jest pomoc ludziom we wzięciu odpowiedzialności za ich własne zdrowie, spowodowanie wzrostu świadomości w kwestiach zdrowotnych oraz dostarczanie informacji na temat akcji poświęconych zdrowiu i postępom w tej dziedzinie. Znajdziemy tam 6 głównych obszarów tematycznych, zawierających rzetelne i zarazem przystępnie opracowane informacje oraz statystyki, dotyczące następujących obszarów:

– “Moje zdrowie” – kontrola prenatalna, odżywianie oraz aktywność fizyczna, żywność oraz bezpieczeństwo produktów

– “Mój styl życia” – odżywianie się, alkohol, leki, narkotyki, papierosy, podróże, sport i wypoczynek oraz seks

– “Moje środowisko” – zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta; zagrożenia fizyczne, biologiczne i chemiczne, bezpieczeństwo drogowe oraz bioterroryzm

– “Problemy zdrowotne” – zdrowie psychiczne, HIV/AIDS, grypa, nowotwór, choroby serca oraz inne niezakaźne choroby

– “Dbaj o mnie” – bezpieczeństwo pacjenta, opieka długoterminowa, leczenie, postępowanie, opieka nad chorym

– “Zdrowie w UE” – taktyki, programy, badania, prewencja i promocja zdrowia, statystyki

Sekcja Państw Członkowskich ułatwia dostęp do programów zdrowotnych wszystkich rządów krajów europejskich. Można też zapoznać się ze szczegółami działalności europejskich i międzynarodowych organizacji. Odwiedzający portal znajdą tu również najświeższe wiadomości, informacje o wydarzeniach, statystykach oraz europejskich wskaźnikach zdrowotnych, jak również ustawodawstwie i publikacjach związanych z interesującymi ich tematami zdrowotnymi. Ponadto zamieszczono tam również informacje ze wszystkich europejskich placówek zajmujących się zdrowiem, profilaktyką antynarkotykową, lekami, chorobami zakaźnymi oraz zdrowiem i bezpieczeństwem w zakładach pracy.

O Portalu

Projekt Health-EU jest przedsięwzięciem związanym z Europejskim Programem Zdrowia Społecznego 2003 – 2008, wspieranym finansowo przez Unię Europejską. Jest on częścią większego programu, mającego na celu promocję zdrowia wśród społeczeństwa, zachęcanie instytucji, organizacji i stowarzyszeń do większego zaangażowania w kwestie prozdrowotne. Portal łączy też w sobie cele e-Europe Action Plan – dostarczanie obywatelom prostej i jasnej informacji on-line.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zdrowy start w rok 2007 – Europejski Portal Zdrowie dostępny w 20 językach

Zdrowsze wybory

Jednym z podstawowych celów portalu jest pomoc ludziom we wzięciu odpowiedzialności za ich własne zdrowie, spowodowanie wzrostu świadomości w kwestiach zdrowotnych oraz dostarczanie informacji na temat akcji poświęconych zdrowiu i postępom w tej dziedzinie. Znajdziemy tam 6 głównych obszarów tematycznych, zawierających rzetelne i zarazem przystępnie opracowane informacje oraz statystyki, dotyczące następujących obszarów:

– “Moje zdrowie” – kontrola prenatalna, odżywianie oraz aktywność fizyczna, żywność oraz bezpieczeństwo produktów

– “Mój styl życia” – odżywianie się, alkohol, leki, narkotyki, papierosy, podróże, sport i wypoczynek oraz seks

– “Moje środowisko” – zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta; zagrożenia fizyczne, biologiczne i chemiczne, bezpieczeństwo drogowe oraz bioterroryzm

– “Problemy zdrowotne” – zdrowie psychiczne, HIV/AIDS, grypa, nowotwór, choroby serca oraz inne niezakaźne choroby

– “Dbaj o mnie” – bezpieczeństwo pacjenta, opieka długoterminowa, leczenie, postępowanie, opieka nad chorym

– “Zdrowie w UE” – taktyki, programy, badania, prewencja i promocja zdrowia, statystyki

Sekcja Państw Członkowskich ułatwia dostęp do programów zdrowotnych wszystkich rządów krajów europejskich. Można też zapoznać się ze szczegółami działalności europejskich i międzynarodowych organizacji. Odwiedzający portal znajdą tu również najświeższe wiadomości, informacje o wydarzeniach, statystykach oraz europejskich wskaźnikach zdrowotnych, jak również ustawodawstwie i publikacjach związanych z interesującymi ich tematami zdrowotnymi. Ponadto zamieszczono tam również informacje ze wszystkich europejskich placówek zajmujących się zdrowiem, profilaktyką antynarkotykową, lekami, chorobami zakaźnymi oraz zdrowiem i bezpieczeństwem w zakładach pracy.

O Portalu

Projekt Health-EU jest przedsięwzięciem związanym z Europejskim Programem Zdrowia Społecznego 2003 – 2008, wspieranym finansowo przez Unię Europejską. Jest on częścią większego programu, mającego na celu promocję zdrowia wśród społeczeństwa, zachęcanie instytucji, organizacji i stowarzyszeń do większego zaangażowania w kwestie prozdrowotne. Portal łączy też w sobie cele e-Europe Action Plan – dostarczanie obywatelom prostej i jasnej informacji on-line.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25