Aktualności

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w UE obowiązkowa

Ponadto dyrektywa przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów zawierających ponad 0,0005 proc. rtęci lub 0,002 proc. kadmu. Zakazem nie zostaną objęte systemy awaryjne i alarmowe, sprzęt medyczny oraz bezprzewodowe narzędzia elektryczne.
Dystrybutorzy baterii i akumulatorów będą zobowiązani do umożliwienia konsumentom pozostawiania zużytych produktów w ich punktach sprzedaży niezależnie od tego, gdzie zostały nabyte. Producenci będą natomiast ponosić koszty zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszystkich zebranych baterii i akumulatorów po odliczeniu zysku ze sprzedaży odzyskanych materiałów. Producenci będą także musieli pokryć koszty netto kampanii informacyjnych dla klientów.
Kiedy przyjmowano dyrektywę w 2006 roku, zaledwie sześć krajów Unii prowadziło programy recyklingu i zbiórki zużytych baterii. Poziom ich odzyskiwania wynosi 59 proc. w Belgii, 55 proc. w Szwecji, 44 proc. w Austrii, 39 proc. w Niemczech, 32 proc. w Holandii i 16 proc. we Francji.

Więcej informacji na stronie www.recykling-karat.pl

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w UE obowiązkowa

Ponadto dyrektywa przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów zawierających ponad 0,0005 proc. rtęci lub 0,002 proc. kadmu. Zakazem nie zostaną objęte systemy awaryjne i alarmowe, sprzęt medyczny oraz bezprzewodowe narzędzia elektryczne.
Dystrybutorzy baterii i akumulatorów będą zobowiązani do umożliwienia konsumentom pozostawiania zużytych produktów w ich punktach sprzedaży niezależnie od tego, gdzie zostały nabyte. Producenci będą natomiast ponosić koszty zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszystkich zebranych baterii i akumulatorów po odliczeniu zysku ze sprzedaży odzyskanych materiałów. Producenci będą także musieli pokryć koszty netto kampanii informacyjnych dla klientów.
Kiedy przyjmowano dyrektywę w 2006 roku, zaledwie sześć krajów Unii prowadziło programy recyklingu i zbiórki zużytych baterii. Poziom ich odzyskiwania wynosi 59 proc. w Belgii, 55 proc. w Szwecji, 44 proc. w Austrii, 39 proc. w Niemczech, 32 proc. w Holandii i 16 proc. we Francji.

Więcej informacji na stronie www.recykling-karat.pl

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25