Aktualności

Zawieszenie obowiązywania Układu z Schengen na czas szczytu G8 we Włoszech

Ambasada RP w Rzymie przypomina, że Układ z Schengen jest porozumieniem, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi Układu. Nie reguluje natomiast zagadnień związanych z dokumentami, na podstawie których odbywa się przekraczanie granicy. Zawieszenie Układu oznacza więc, że na granicach włoskich (lądowych, morskich oraz w portach lotniczych) przywrócona zostanie kontrola graniczna, także dla osób przyjeżdżających z innych krajów Unii Europejskiej. W okresie tym obywatele polscy będą mogli przekraczać granice Włoch na dotychczasowych zasadach określonych w ustawodawstwie UE, tj. na podstawie ważnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego.

Źródło: Ambasada RP w Rzymie

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zawieszenie obowiązywania Układu z Schengen na czas szczytu G8 we Włoszech

Ambasada RP w Rzymie przypomina, że Układ z Schengen jest porozumieniem, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi Układu. Nie reguluje natomiast zagadnień związanych z dokumentami, na podstawie których odbywa się przekraczanie granicy. Zawieszenie Układu oznacza więc, że na granicach włoskich (lądowych, morskich oraz w portach lotniczych) przywrócona zostanie kontrola graniczna, także dla osób przyjeżdżających z innych krajów Unii Europejskiej. W okresie tym obywatele polscy będą mogli przekraczać granice Włoch na dotychczasowych zasadach określonych w ustawodawstwie UE, tj. na podstawie ważnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego.

Źródło: Ambasada RP w Rzymie

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25