Aktualności

Zapraszamy na Konferencję “Sieci informacyjne UE w Polsce, czyli networking w praktyce”

netoworking

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracownia Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić
na międzynarodową konferencję pt.:

„Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2010 r. w Warszawie w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na ulicy Dobrej 56/66 w sali nr 316.

Celem konferencji jest przybliżenie działalności informacyjnej Unii Europejskiej w Polsce. Działalność poszczególnych sieci zostanie przedstawiona na konferencji przez przedstawicieli wybranych polskich ośrodków.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia przyjmuje mailowo dr Anna Ogonowska (a.ogonowska@uw.edu.pl).

Mamy nadzieję, że organizowana przez nas konferencja przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat sieci informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce.
 

Program Konferencji

SIECI INFORMACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE
Warszawa, 16-17 listopada 2010 r.
program konferencji

16 listopada

SESJA I: SIECI INFORMACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ – PRZEGLĄD
przewodniczy Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10.00-10.15 Rozpoczęcie konferencji

10.15-11.00 Przegląd sieci informacyjnych Unii Europejskiej
prof. dr hab. Marta Grabowska – Pracownia Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

11.00-11.45 Rola sieci informacyjnych w polityce informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej
Annegret Ziller – Dyrekcja Generalna Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej

11.45-12.30 Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje
dr Anna Ogonowska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

12.30-13.00 Dyskusja na zakończenie pierwszej sesji

13.00-14.00 Lunch

SESJA II: OŚRODKI INFORMACJI PRZEDSTAWICIELSTW INSTYTUCJI UNIJNYCH W POLSCE
przewodniczy Piotr Stańczak – Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

14.00-14.25 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (w tym Punkt Informacyjny, Team Europe, Euro Team)
Rafał Rudnicki – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

14.25-14.50 Punkty informacyjne Europe Direct
Katarzyna Pszczoła – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

14.50-15.15 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Jacek Safuta – Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce

15.15-15.30 Dyskusja na zakończenie drugiej sesji

15.30-16.00 Przerwa na kawę
 

SESJA III: UNIJNE SIECI W SŁUŻBIE OBYWATELA, KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY
przewodniczy Katarzyna Pszczoła – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

16.00-16.25 Enterprise Europe Network
Justyna Kulawik – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

16.25-16.50 Europejskie Centra Informacji Konsumenckiej
Piotr Stańczak – Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

16.50-17.15 SOLVIT
Przedstawiciel Solvit

17.15-17.40 FIN-NET
Małgorzata Więcko – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

17.40-18.00 Dyskusja na zakończenie trzeciej sesji

17 listopada

SESJA IV: SIECI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE I PORADNICTWO ZAWODOWE
przewodniczy Rafał Rudnicki – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

09.00-09.25 EURES
Izabela Litewska – Wydział Europejskich Służb Zatrudnienia, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

09.25-10.00 Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego i sieć Euroguidance (w zakresie rynku pracy)
Paulina Bogdańska – Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

10.00-10.25 EURAXESS
Anna Wiśniewska – Koordynator EURAXESS

10.25-10.35 Dyskusja na zakończenie czwartej sesji

10.35-11.00 Przerwa na kawę
 

SESJA V: SIECI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE SEKTOR EDUKACJI
przewodniczy dr Anna Ogonowska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

11.00-11.25 Eurydice
Anna Smoczyńska – Koordynator Polskiego Biura Eurydice

11.25-11.50 Euroguidance (w zakresie edukacji)
Jerzy Bielecki – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

11.50-12.15 Centra Dokumentacji Europejskiej
Wiktor Poźniak – Kolegium Europejskie

12.15-12.40 NARIC
Monika Bełza – Wydział Uznawalności Wykształcenia, Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.40-13.05 Europass
Kinga Motysia – Krajowe Centrum Europass

13.05-13.15 Dyskusja na zakończenie piątej sesji

13.15-14.15 Lunch

SESJA VI: SIECI INFORMUJĄCE O UNIJNYCH PROGRAMACH I INNE SIECI
przewodniczy prof. dr hab. Marta Grabowska – Pracownia Informacji Europejskiej IINiSB UW, Centrum Europejskie UW

14.15-14.40 Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE
Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

14.40-15.05 Eurodesk
Wawrzyniec Pater – Koordynator Eurodesku

15.05-15.30 Media Desk & Antennae
Joanna Wendorff-Østergaard – Dyrektor Media Desk Polska

15.30-15.55 OLAF Anti-Fraud Communicator’s Network
Dorota Kwiecińska – Naczelnik Wydziału ds. Nieprawidłowości, Departament Ochrony Interesów Finansowych UE Ministerstwo Finansów

15.55-16.05 Dyskusja na zakończenie szóstej sesji

16.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zapraszamy na Konferencję “Sieci informacyjne UE w Polsce, czyli networking w praktyce”

netoworking

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracownia Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić
na międzynarodową konferencję pt.:

„Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2010 r. w Warszawie w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na ulicy Dobrej 56/66 w sali nr 316.

Celem konferencji jest przybliżenie działalności informacyjnej Unii Europejskiej w Polsce. Działalność poszczególnych sieci zostanie przedstawiona na konferencji przez przedstawicieli wybranych polskich ośrodków.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia przyjmuje mailowo dr Anna Ogonowska (a.ogonowska@uw.edu.pl).

Mamy nadzieję, że organizowana przez nas konferencja przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat sieci informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce.
 

Program Konferencji

SIECI INFORMACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE
Warszawa, 16-17 listopada 2010 r.
program konferencji

16 listopada

SESJA I: SIECI INFORMACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ – PRZEGLĄD
przewodniczy Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10.00-10.15 Rozpoczęcie konferencji

10.15-11.00 Przegląd sieci informacyjnych Unii Europejskiej
prof. dr hab. Marta Grabowska – Pracownia Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

11.00-11.45 Rola sieci informacyjnych w polityce informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej
Annegret Ziller – Dyrekcja Generalna Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej

11.45-12.30 Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje
dr Anna Ogonowska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

12.30-13.00 Dyskusja na zakończenie pierwszej sesji

13.00-14.00 Lunch

SESJA II: OŚRODKI INFORMACJI PRZEDSTAWICIELSTW INSTYTUCJI UNIJNYCH W POLSCE
przewodniczy Piotr Stańczak – Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

14.00-14.25 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (w tym Punkt Informacyjny, Team Europe, Euro Team)
Rafał Rudnicki – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

14.25-14.50 Punkty informacyjne Europe Direct
Katarzyna Pszczoła – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

14.50-15.15 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Jacek Safuta – Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce

15.15-15.30 Dyskusja na zakończenie drugiej sesji

15.30-16.00 Przerwa na kawę
 

SESJA III: UNIJNE SIECI W SŁUŻBIE OBYWATELA, KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY
przewodniczy Katarzyna Pszczoła – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

16.00-16.25 Enterprise Europe Network
Justyna Kulawik – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

16.25-16.50 Europejskie Centra Informacji Konsumenckiej
Piotr Stańczak – Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

16.50-17.15 SOLVIT
Przedstawiciel Solvit

17.15-17.40 FIN-NET
Małgorzata Więcko – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

17.40-18.00 Dyskusja na zakończenie trzeciej sesji

17 listopada

SESJA IV: SIECI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE I PORADNICTWO ZAWODOWE
przewodniczy Rafał Rudnicki – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

09.00-09.25 EURES
Izabela Litewska – Wydział Europejskich Służb Zatrudnienia, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

09.25-10.00 Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego i sieć Euroguidance (w zakresie rynku pracy)
Paulina Bogdańska – Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

10.00-10.25 EURAXESS
Anna Wiśniewska – Koordynator EURAXESS

10.25-10.35 Dyskusja na zakończenie czwartej sesji

10.35-11.00 Przerwa na kawę
 

SESJA V: SIECI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE SEKTOR EDUKACJI
przewodniczy dr Anna Ogonowska – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

11.00-11.25 Eurydice
Anna Smoczyńska – Koordynator Polskiego Biura Eurydice

11.25-11.50 Euroguidance (w zakresie edukacji)
Jerzy Bielecki – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

11.50-12.15 Centra Dokumentacji Europejskiej
Wiktor Poźniak – Kolegium Europejskie

12.15-12.40 NARIC
Monika Bełza – Wydział Uznawalności Wykształcenia, Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.40-13.05 Europass
Kinga Motysia – Krajowe Centrum Europass

13.05-13.15 Dyskusja na zakończenie piątej sesji

13.15-14.15 Lunch

SESJA VI: SIECI INFORMUJĄCE O UNIJNYCH PROGRAMACH I INNE SIECI
przewodniczy prof. dr hab. Marta Grabowska – Pracownia Informacji Europejskiej IINiSB UW, Centrum Europejskie UW

14.15-14.40 Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE
Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

14.40-15.05 Eurodesk
Wawrzyniec Pater – Koordynator Eurodesku

15.05-15.30 Media Desk & Antennae
Joanna Wendorff-Østergaard – Dyrektor Media Desk Polska

15.30-15.55 OLAF Anti-Fraud Communicator’s Network
Dorota Kwiecińska – Naczelnik Wydziału ds. Nieprawidłowości, Departament Ochrony Interesów Finansowych UE Ministerstwo Finansów

15.55-16.05 Dyskusja na zakończenie szóstej sesji

16.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25