Aktualności

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO SKY EUROPE

W ocenie syndyka do której przychylił się Sąd, ze względu na szczątkowy stan masy upadłościowej uniemożliwiający spełnienie nawet podstawowych roszczeń wierzycieli, dalsze prowadzenie postępowania byłoby bezcelowe i wiązałoby się z kosztami niewspółmiernymi do ewentualnych korzyści z zakończenia postępowania. Niektóre podmioty zaangażowane w postępowanie rozważają złożenie odwołania od powyższej decyzji Sądu.

W razie uprawomocnienia się decyzji Sądu Okręgowego droga sądowa dochodzenia odszkodowania za niezrealizowane świadczenia przewoźnika zostanie zamknięta. Oznacza to wyczerpanie prawnych możliwości odzyskania wierzytelności. Należy podkreślić, że nawet w przypadku uznania odwołania przez sąd odwoławczy, szanse na odzyskanie pieniędzy przez indywidualnych wierzycieli Sky Europe pozostają niewielkie ze względu da rzeczywisty stan majątkowy masy upadłościowej.

Aktualizacja 28.01.2009:

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Europejskiego Centrum Konsumenckiego na Słowacji, odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego w Bratysławie o zamknięciu postępowania upadłościowego Sky Europe złożyło ponad 17 wierzycieli indywidualnych i grupowych. Jako podstawa odwołania najczęściej wskazywana była niekompletna lista środków zgromadzonych jako masa upadłościowa. Oznacza to, że ostateczną decyzję o zamknięciu lub ponownym otwarciu postępowania upadłościowego podejmie sąd odwoławczy.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO SKY EUROPE

W ocenie syndyka do której przychylił się Sąd, ze względu na szczątkowy stan masy upadłościowej uniemożliwiający spełnienie nawet podstawowych roszczeń wierzycieli, dalsze prowadzenie postępowania byłoby bezcelowe i wiązałoby się z kosztami niewspółmiernymi do ewentualnych korzyści z zakończenia postępowania. Niektóre podmioty zaangażowane w postępowanie rozważają złożenie odwołania od powyższej decyzji Sądu.

W razie uprawomocnienia się decyzji Sądu Okręgowego droga sądowa dochodzenia odszkodowania za niezrealizowane świadczenia przewoźnika zostanie zamknięta. Oznacza to wyczerpanie prawnych możliwości odzyskania wierzytelności. Należy podkreślić, że nawet w przypadku uznania odwołania przez sąd odwoławczy, szanse na odzyskanie pieniędzy przez indywidualnych wierzycieli Sky Europe pozostają niewielkie ze względu da rzeczywisty stan majątkowy masy upadłościowej.

Aktualizacja 28.01.2009:

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Europejskiego Centrum Konsumenckiego na Słowacji, odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego w Bratysławie o zamknięciu postępowania upadłościowego Sky Europe złożyło ponad 17 wierzycieli indywidualnych i grupowych. Jako podstawa odwołania najczęściej wskazywana była niekompletna lista środków zgromadzonych jako masa upadłościowa. Oznacza to, że ostateczną decyzję o zamknięciu lub ponownym otwarciu postępowania upadłościowego podejmie sąd odwoławczy.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25