Aktualności

Zakupy wewnątrz aplikacji – lepsza ochrona konsumentów korzystających z gier

Jest to pierwsze tego rodzaju działanie w zakresie egzekwowania przepisów podjęte wspólnie przez Komisję Europejską i organy państw członkowskich. Cieszę się, że przyniosło ono wymierne rezultaty o dużym znaczeniu dla konsumentów, a zwłaszcza dzieci, mogących się teraz cieszyć większą ochroną przy korzystaniu z gier internetowych. W trakcie tego działania zebraliśmy również cenne doświadczenia, które wykorzystamy w prowadzonej obecnie debacie nad tym, jak najskuteczniej zorganizować egzekwowanie praw konsumentów w Unii. Pokazało ono, że współpraca się opłaca i pomaga zwiększyć ochronę konsumentów we wszystkich państwach członkowskich – powiedział komisarz Neven Mimica odpowiedzialny za politykę konsumencką.

We wspólnym stanowisku, które zostało uzgodnione przez organy krajowe w ramach sieci CPC (Consumer Protection Cooperation – współpraca w dziedzinie ochrony konsumentów) i w grudniu 2013 r. przekazane Apple, Google oraz Europejskiej Federacji Producentów Oprogramowania Interaktywnego (Interactive Software Federation of Europe), zwrócono się o to, by:

 • gry reklamowane jako „bezpłatne” nie wprowadzały konsumentów w błąd, jeśli chodzi o ich rzeczywiste koszty;
 • gry nie zachęcały bezpośrednio dzieci do kupowania artykułów w ramach danej gry ani do nakłaniania do takich zakupów dorosłych;
 • konsumenci byli należycie informowani o sposobie dokonywania płatności, przy czym nie powinny one następować automatycznie bez wyraźnej zgody konsumenta;
 • sprzedający udostępniali adres e-mail, aby konsumenci mogli się z nimi skontaktować
  w przypadku pytań lub skarg.

Wykorzystując przewidziany w przepisach unijnych mechanizm współpracy w zakresie ochrony konsumenta, zwrócono się do Apple, Google i odpowiednich zrzeszeń handlowych o przedstawienie konkretnych rozwiązań dla całej UE w związku ze stwierdzonymi problemami.

W odpowiedzi Google zdecydował się na wprowadzenie szeregu zmian, których wdrażanie jest w toku i zakończy się do końca września 2014 r. Obejmują one całkowitą rezygnację ze stosowania słowa „bezpłatna” w przypadku gier przewidujących możliwość dokonywania zakupów wewnątrz aplikacji, opracowanie odpowiednich wytycznych dla programistów aplikacji mających na celu uniknięcie bezpośredniego zachęcania dzieci (w formie zdefiniowanej w przepisach unijnych) oraz tymczasowe środki mające ułatwić monitorowanie wyraźnych naruszeń przepisów UE w dziedzinie ochrony konsumentów. Google dostosował również swoje ustawienia domyślne, tak by przed dokonaniem każdego zakupu wewnątrz aplikacji konieczne było autoryzowanie płatności, chyba że klient sam dokona następnie zmiany tych ustawień.

Koncern Apple nie wprowadził niestety do chwili obecnej żadnych konkretnych i natychmiastowych rozwiązań, które miałyby służyć rozwiązaniu problemów związanych w szczególności z autoryzacją płatności, ale zaproponował zajęcie się tymi kwestiami. Nie przedstawiono jednak żadnych wiążących zobowiązań ani harmonogramu wdrożenia ewentualnych przyszłych zmian. Organy wchodzące w skład sieci CPC będą kontynuować kontakty z Apple tak by zapewnić, że firma ta przedstawi szczegółowe informacje na temat koniecznych zmian i dostosuje swoje praktyki do uzgodnionych we wspólnym stanowisku.

Więcej informacji

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zakupy wewnątrz aplikacji – lepsza ochrona konsumentów korzystających z gier

Jest to pierwsze tego rodzaju działanie w zakresie egzekwowania przepisów podjęte wspólnie przez Komisję Europejską i organy państw członkowskich. Cieszę się, że przyniosło ono wymierne rezultaty o dużym znaczeniu dla konsumentów, a zwłaszcza dzieci, mogących się teraz cieszyć większą ochroną przy korzystaniu z gier internetowych. W trakcie tego działania zebraliśmy również cenne doświadczenia, które wykorzystamy w prowadzonej obecnie debacie nad tym, jak najskuteczniej zorganizować egzekwowanie praw konsumentów w Unii. Pokazało ono, że współpraca się opłaca i pomaga zwiększyć ochronę konsumentów we wszystkich państwach członkowskich – powiedział komisarz Neven Mimica odpowiedzialny za politykę konsumencką.

We wspólnym stanowisku, które zostało uzgodnione przez organy krajowe w ramach sieci CPC (Consumer Protection Cooperation – współpraca w dziedzinie ochrony konsumentów) i w grudniu 2013 r. przekazane Apple, Google oraz Europejskiej Federacji Producentów Oprogramowania Interaktywnego (Interactive Software Federation of Europe), zwrócono się o to, by:

 • gry reklamowane jako „bezpłatne” nie wprowadzały konsumentów w błąd, jeśli chodzi o ich rzeczywiste koszty;
 • gry nie zachęcały bezpośrednio dzieci do kupowania artykułów w ramach danej gry ani do nakłaniania do takich zakupów dorosłych;
 • konsumenci byli należycie informowani o sposobie dokonywania płatności, przy czym nie powinny one następować automatycznie bez wyraźnej zgody konsumenta;
 • sprzedający udostępniali adres e-mail, aby konsumenci mogli się z nimi skontaktować
  w przypadku pytań lub skarg.

Wykorzystując przewidziany w przepisach unijnych mechanizm współpracy w zakresie ochrony konsumenta, zwrócono się do Apple, Google i odpowiednich zrzeszeń handlowych o przedstawienie konkretnych rozwiązań dla całej UE w związku ze stwierdzonymi problemami.

W odpowiedzi Google zdecydował się na wprowadzenie szeregu zmian, których wdrażanie jest w toku i zakończy się do końca września 2014 r. Obejmują one całkowitą rezygnację ze stosowania słowa „bezpłatna” w przypadku gier przewidujących możliwość dokonywania zakupów wewnątrz aplikacji, opracowanie odpowiednich wytycznych dla programistów aplikacji mających na celu uniknięcie bezpośredniego zachęcania dzieci (w formie zdefiniowanej w przepisach unijnych) oraz tymczasowe środki mające ułatwić monitorowanie wyraźnych naruszeń przepisów UE w dziedzinie ochrony konsumentów. Google dostosował również swoje ustawienia domyślne, tak by przed dokonaniem każdego zakupu wewnątrz aplikacji konieczne było autoryzowanie płatności, chyba że klient sam dokona następnie zmiany tych ustawień.

Koncern Apple nie wprowadził niestety do chwili obecnej żadnych konkretnych i natychmiastowych rozwiązań, które miałyby służyć rozwiązaniu problemów związanych w szczególności z autoryzacją płatności, ale zaproponował zajęcie się tymi kwestiami. Nie przedstawiono jednak żadnych wiążących zobowiązań ani harmonogramu wdrożenia ewentualnych przyszłych zmian. Organy wchodzące w skład sieci CPC będą kontynuować kontakty z Apple tak by zapewnić, że firma ta przedstawi szczegółowe informacje na temat koniecznych zmian i dostosuje swoje praktyki do uzgodnionych we wspólnym stanowisku.

Więcej informacji

· 1 grudnia 2014 · 13:25