Aktualności

ZAKUPY PRZEZ INTERNET W EUROPIE

Kluczowym prawem konsumenta w przypadku umów zawieranych na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy związane z prawem do zastanowienia. Każde Państwo Członkowskie ma jednak możliwość dostosowania go do swoich lokalnych potrzeb i standardów , nie przekraczając minimalnego terminu 7 dni roboczych.
Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich dokonała zestawienia  informacji dotyczących przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu sprzedaży na odległość. Informacji udzieliło 15 centrów z Unii Europejskiej i Islandii. Poniższe tabele zestawiają dane dotyczące umów na odległość, w odniesieniu do długości okresu rezygnacji, dnia, w którym okres ten się rozpoczyna oraz metody rezygnowania z zakupu.
Mamy nadzieje, że ta informacja okaże się być pomocna dla polskich konsumentów.

Termin na zastanowienie (cooling off period)

Kraj

Sprzedaż na odległość

Belgia

7 dni roboczych

Cypr

14 dni

Dania

14 dni (+1 jeżeli ostatni dzień jest świętem państwowym)

Estonia

Przynajmniej 14 dni

Finlandia

14 dni

Francja

7 dni

Niemcy

14 dni

Grecja

10 dni

Islandia

14 dni

Irlandia

7 dni roboczych

Włochy

10 dni roboczych

Litwa

7 dni roboczych

Polska

10 dni

Szwecja

14 dni

Wielka Brytania

7 dni

Kiedy rozpoczyna się termin prawa do odstąpienia?

Kraj

Sprzedaż na odległość

Belgia

Towary – dzień po otrzymaniu
Usługi – dzień po zawarciu umowy

Cypr

W chwili zawarcia umowy

Estonia

W dniu, w którym konsument otrzyma towar

Dania

W chwili otrzymania towarów lub w dniu zawarcia umowy na dostarczenie usługi lub na produkowane ‘na miarę’ towary

Finlandia

Dzień po przekazaniu powiadomienia

Francja

Dzień po dostarczeniu lub przyjęciu oferty

Niemcy

W przypadku usług, po poinformowaniu o przysługujących konsumentowi prawach. W przypadku towarów, po odebraniu pierwszej częściowej dostawy

Grecja

W chwili otrzymania produktu

Islandia

W dniu otrzymania towarów lub zawarcia umowy na świadczenie usługi

Irlandia

W dniu otrzymania towaru przez konsumenta

Włochy

Brak informacji

Litwa

Jeden dzień po otrzymaniu towarów lub, w przypadku usług, jeden dzień po zawarciu umowy

Polska

Towary – w dniu dostarczenia
Usługi – w dniu zawarcia umowy

Szwecja

Towary – w dniu otrzymania
Usługi – w dniu zawarcia umowy

Wielka Brytania

W dniu otrzymania towaru lub jeden dzień po nabyciu usługi

Okres, w którym konsument może zrezygnować z dokonanego zakupu, najczęściej rozpoczyna się w chwili otrzymania stosownej informacji, co wydaje się być najbardziej odpowiednie zarówno dla konsumenta, jak i dla sprzedawcy. Jednakże w przypadku sprzedaży na odległość, gdy konsument musi otrzymać i obejrzeć towar,  jest zasadne, aby prawo do rezygnacji przysługiwało od dnia, w którym towary są dostarczane. Warto przy tym wskazać, iż na Cyprze i w Finlandii może się zdarzyć, że okres rezygnacji rozpocznie się zanim konsument otrzyma towar.

Metoda rezygnacji

Kraj

Sprzedaż na odległość

Belgia

Metoda rezygnacji musi być wskazana w umowie

Cypr

Pisemne powiadomienie

Dania

Dowolno powiadomienie sprzedawcy

Estonia

W okresie rezygnacji, przy wykorzystaniu informacji dostarczanej przez sprzedawcę

Finlandia

Na konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że przesłał powiadomienie o rezygnacji

Francja

Powiadomienie wysłane przed końcem okresu rezygnacji

Niemcy

Na piśmie lub w drodze zwrotu towaru

Grecja

Powiadomienie na piśmie lub w inny sposób dostępny dla odbiorcy

Islandia

Irlandia

W przeciągu 7 dni

Włochy

Listem poleconym

Litwa

Pisemne powiadomienie

Polska

Pisemne powiadomienie; w przeciągu 14 dni

Szwecja

Na konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że przesłał powiadomienie o rezygnacji

Zjednoczone Królestwo

Na piśmie lub w formie trwałem (ustnie, jeżeli sprzedawca się na to zgodzi)

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności

ZAKUPY PRZEZ INTERNET W EUROPIE

Kluczowym prawem konsumenta w przypadku umów zawieranych na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy związane z prawem do zastanowienia. Każde Państwo Członkowskie ma jednak możliwość dostosowania go do swoich lokalnych potrzeb i standardów , nie przekraczając minimalnego terminu 7 dni roboczych.
Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich dokonała zestawienia  informacji dotyczących przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu sprzedaży na odległość. Informacji udzieliło 15 centrów z Unii Europejskiej i Islandii. Poniższe tabele zestawiają dane dotyczące umów na odległość, w odniesieniu do długości okresu rezygnacji, dnia, w którym okres ten się rozpoczyna oraz metody rezygnowania z zakupu.
Mamy nadzieje, że ta informacja okaże się być pomocna dla polskich konsumentów.

Termin na zastanowienie (cooling off period)

Kraj

Sprzedaż na odległość

Belgia

7 dni roboczych

Cypr

14 dni

Dania

14 dni (+1 jeżeli ostatni dzień jest świętem państwowym)

Estonia

Przynajmniej 14 dni

Finlandia

14 dni

Francja

7 dni

Niemcy

14 dni

Grecja

10 dni

Islandia

14 dni

Irlandia

7 dni roboczych

Włochy

10 dni roboczych

Litwa

7 dni roboczych

Polska

10 dni

Szwecja

14 dni

Wielka Brytania

7 dni

Kiedy rozpoczyna się termin prawa do odstąpienia?

Kraj

Sprzedaż na odległość

Belgia

Towary – dzień po otrzymaniu
Usługi – dzień po zawarciu umowy

Cypr

W chwili zawarcia umowy

Estonia

W dniu, w którym konsument otrzyma towar

Dania

W chwili otrzymania towarów lub w dniu zawarcia umowy na dostarczenie usługi lub na produkowane ‘na miarę’ towary

Finlandia

Dzień po przekazaniu powiadomienia

Francja

Dzień po dostarczeniu lub przyjęciu oferty

Niemcy

W przypadku usług, po poinformowaniu o przysługujących konsumentowi prawach. W przypadku towarów, po odebraniu pierwszej częściowej dostawy

Grecja

W chwili otrzymania produktu

Islandia

W dniu otrzymania towarów lub zawarcia umowy na świadczenie usługi

Irlandia

W dniu otrzymania towaru przez konsumenta

Włochy

Brak informacji

Litwa

Jeden dzień po otrzymaniu towarów lub, w przypadku usług, jeden dzień po zawarciu umowy

Polska

Towary – w dniu dostarczenia
Usługi – w dniu zawarcia umowy

Szwecja

Towary – w dniu otrzymania
Usługi – w dniu zawarcia umowy

Wielka Brytania

W dniu otrzymania towaru lub jeden dzień po nabyciu usługi

Okres, w którym konsument może zrezygnować z dokonanego zakupu, najczęściej rozpoczyna się w chwili otrzymania stosownej informacji, co wydaje się być najbardziej odpowiednie zarówno dla konsumenta, jak i dla sprzedawcy. Jednakże w przypadku sprzedaży na odległość, gdy konsument musi otrzymać i obejrzeć towar,  jest zasadne, aby prawo do rezygnacji przysługiwało od dnia, w którym towary są dostarczane. Warto przy tym wskazać, iż na Cyprze i w Finlandii może się zdarzyć, że okres rezygnacji rozpocznie się zanim konsument otrzyma towar.

Metoda rezygnacji

Kraj

Sprzedaż na odległość

Belgia

Metoda rezygnacji musi być wskazana w umowie

Cypr

Pisemne powiadomienie

Dania

Dowolno powiadomienie sprzedawcy

Estonia

W okresie rezygnacji, przy wykorzystaniu informacji dostarczanej przez sprzedawcę

Finlandia

Na konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że przesłał powiadomienie o rezygnacji

Francja

Powiadomienie wysłane przed końcem okresu rezygnacji

Niemcy

Na piśmie lub w drodze zwrotu towaru

Grecja

Powiadomienie na piśmie lub w inny sposób dostępny dla odbiorcy

Islandia

Irlandia

W przeciągu 7 dni

Włochy

Listem poleconym

Litwa

Pisemne powiadomienie

Polska

Pisemne powiadomienie; w przeciągu 14 dni

Szwecja

Na konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że przesłał powiadomienie o rezygnacji

Zjednoczone Królestwo

Na piśmie lub w formie trwałem (ustnie, jeżeli sprzedawca się na to zgodzi)

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25