Aktualności

Zakupy przez internet: KE apeluje o jasne informacje na temat cen i obniżek

Przegląd stron internetowych dla konsumentów w całej UE pokazał, że wielu konsumentów otrzymuje niejasne informacje na temat cen i obniżek przy zakupach przez internet.

Komisja Europejska i krajowe urzędy ochrony konsumentów opublikowały dzisiaj wyniki ogólnounijnego przeglądu 560 sklepów internetowych oferujących różnorodne towary, usługi i treści cyfrowe, takie jak odzież lub obuwie, oprogramowanie komputerowe lub bilety na imprezy rozrywkowe. Około 60 proc. tych stron internetowych zawierało nieprawidłowości w zakresie przestrzegania unijnych przepisów ochrony konsumentów. Chodzi głównie o sposób prezentowania cen i ofert specjalnych.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Zakupy przez internet dają konsumentom wiele możliwości. Ponad połowa stron internetowych wykazuje jednak nieprawidłowości, przede wszystkim jeśli chodzi o sposób prezentowania informacji o cenach i obniżkach. Należy z tym skończyć, gdyż konsumenci często otrzymują informacje wprowadzające w błąd, a ceny są wyższe niż zakładali. Jestem bardzo zaniepokojona tym, na jak wielu stronach internetowych występują problemy – mam nadzieję, że nie są one zamierzone. Sprzedawcy internetowi muszą w pełni przestrzegać unijnych zasad ochrony konsumentów. Krajowe urzędy ochrony konsumentów, przy wsparciu Komisji, podejmą teraz niezbędne kroki, aby zapobiegać takim nieuczciwym praktykom handlowym.

W przypadku ponad 31 proc. stron internetowych oferujących zniżki urzędy ochrony konsumentów podejrzewały, że oferty specjalne nie były prawdziwe, lub stwierdziły, że sposób obliczania obniżonej ceny jest niejasny.

Na 211 stronach internetowych cena końcowa w momencie płatności była wyższa niż początkowo oferowana cena. 39 proc. sprzedawców nie zamieściło właściwych informacji o dodatkowych, nieuniknionych opłatach za dostawę, o metodach płatności, opłatach za rezerwacje i innych podobnych opłatach dodatkowych. Prawo ochrony konsumentów UE zobowiązuje sprzedawców do przedstawiania cen uwzględniających wszystkie obowiązkowe koszty, a jeżeli takich kosztów nie da się z góry obliczyć, należy przynajmniej w jasny sposób poinformować konsumentów o ich istnieniu.

Dalsze nieprawidłowości dotyczące wymogów w zakresie informacji:

  • W 59 proc. 560 stron objętych przeglądem sprzedawcy nie dopełnili obowiązku zapewnienia łatwego dostępu do platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Udzielenie takiego dostępu jest obowiązkowe na mocy prawa UE. Platforma ODR umożliwia konsumentom i sprzedawcom rozstrzyganie sporów bez konieczności kierowania sprawy do sądu.
  • W przypadku prawie 30 proc. stron internetowych stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do sposobu przedstawiania informacji na temat prawa konsumentów do odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem UE należy podawać konsumentom jasne informacje o przysługującym im prawie do odstąpienia od umowy w momencie dokonywania zakupów przez internet.

Dalsze działania

Urzędy ochrony konsumentów uruchomią krajowe procedury egzekucyjne w stosownych przypadkach, aby zapewnić pełne przestrzeganie przepisów przez sprzedawców.

Kontekst

Dzięki unijnemu prawu każdy konsument w UE ma prawo otrzymywać od sprzedawców jasne, prawidłowe i zrozumiałe najważniejsze informacje o towarach lub usługach przed dokonaniem zakupu przez internet. Informacje te muszą obejmować takie aspekty jak cechy charakterystyczne produktu, cenę wraz z podatkami, koszty dostawy oraz prawo do wycofania się z umowy lub jej unieważnienia.

Co roku Komisja koordynuje przegląd stron internetowych za pomocą sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta. Sieć ta zrzesza krajowe urzędy ochrony konsumentów z 30 państw (28 państw członkowskich UE, Norwegia i Islandia), które są odpowiedzialne za egzekwowanie unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów w UE.

Przegląd został przeprowadzony w listopadzie zeszłego roku przez urzędy ochrony konsumentów w 24 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii i Islandii.

Ogólnoeuropejski przegląd stron internetowych („akcja kontrolna UE”) to seria kontroli przeprowadzanych równolegle przez urzędy ochrony konsumentów w poszczególnych krajach. Kontrole te pokazują, czy sprzedawcy przestrzegają unijnych przepisów o ochronie konsumentów. W przypadku gdy ujawnienia ewentualnego naruszenia unijnego prawa ochrony konsumentów, urzędy ochrony konsumentów kontaktują się z właściwymi sprzedawcami i zwracają się do nich o skorygowanie informacji. Tematem poprzednich akcji kontrolnych UE były: linie lotnicze (2007), treści udostępniane w telefonii komórkowej (2008), towary elektroniczne (2009), zakup biletów przez internet (2010), kredyty konsumenckie (2011), treści cyfrowe (2012), usługi biur podróży (2013), gwarancje na towary elektroniczne (2014), dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2015), porównywarki internetowe w sektorze turystycznym (2016), usługi telekomunikacyjne i inne usługi cyfrowe (2017).

Więcej informacji:

Ogólnoeuropejski przegląd stron internetowych (akcje kontrolne UE)

Współpraca w dziedzinie ochrony konsumentów

[Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 22.02.2019 – link]

· 25 lutego 2019 · 14:59