Aktualności

Zabierz głos w sprawie jakości usług turystycznych

Co sądzi europejski konsument na temat jakości usług turystycznych? W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie mają pomóc konsultacje społeczne. Jednocześnie przeprowadzane są także otwarte konsultacje w sprawie europejskiego znaku jakości w turystyce dla potrzeb inicjatywy w sprawie systemów jakości.

konsultacje społeczne turystyka

Chcesz zabrać głos w sprawie jakości usług turystycznych?

Zobacz kwestionariusz (dostępny jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim).

Konsultacje te dotyczą wyłącznie konsumentów. Do udziału w nich udziału zaproszone są wszystkie osoby fizyczne.

Odpowiedzi przesłane przez podmioty prawne (np. organizacje konsumenckie) nie będą brane pod uwagę. Podmioty prawne/organizacje mogą wziąć udział w otwartych konsultacjach poświęconych temu samemu zagadnieniu.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq/index_en.htm

Podsumowanie otrzymanych odpowiedzi zostanie opublikowane na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Respondenci, którzy nie życzą sobie, aby ich nazwisko zostało umieszczone na stronie internetowej, powinni w sposób wyraźny i jednoznaczny zaznaczyć to w swojej odpowiedzi. W takim przypadku w podsumowaniu odpowiedzi nie pojawią się odniesienia do ich tożsamości.

Więcej informacji: Komisja Europejska – Przedsiębiorstwa i Przemysł

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zabierz głos w sprawie jakości usług turystycznych

Co sądzi europejski konsument na temat jakości usług turystycznych? W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie mają pomóc konsultacje społeczne. Jednocześnie przeprowadzane są także otwarte konsultacje w sprawie europejskiego znaku jakości w turystyce dla potrzeb inicjatywy w sprawie systemów jakości.

konsultacje społeczne turystyka

Chcesz zabrać głos w sprawie jakości usług turystycznych?

Zobacz kwestionariusz (dostępny jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim).

Konsultacje te dotyczą wyłącznie konsumentów. Do udziału w nich udziału zaproszone są wszystkie osoby fizyczne.

Odpowiedzi przesłane przez podmioty prawne (np. organizacje konsumenckie) nie będą brane pod uwagę. Podmioty prawne/organizacje mogą wziąć udział w otwartych konsultacjach poświęconych temu samemu zagadnieniu.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq/index_en.htm

Podsumowanie otrzymanych odpowiedzi zostanie opublikowane na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Respondenci, którzy nie życzą sobie, aby ich nazwisko zostało umieszczone na stronie internetowej, powinni w sposób wyraźny i jednoznaczny zaznaczyć to w swojej odpowiedzi. W takim przypadku w podsumowaniu odpowiedzi nie pojawią się odniesienia do ich tożsamości.

Więcej informacji: Komisja Europejska – Przedsiębiorstwa i Przemysł

· 1 grudnia 2014 · 13:25