Aktualności

Z głową „nie” w chmurach – prawa pasażerów

Autokarem do Czech, Słowacji, a nawet Francji. Pociągiem na Węgry, statkiem do Skandynawii. Transgraniczne podróże po Europie nie kończą się na pokładach samolotów. Dlatego Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina miłośnikom lądowych i morskich wyjazdów o ich prawach.

Na torach

Jeżeli twój pociąg został odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut możesz domagać się zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym. Przewoźnik kolejowy powinien zapewnić pasażerom w czasie oczekiwania napoje oraz posiłki, a także nocleg, o ile istnieje taka konieczność.

Jeżeli pasażer skorzysta z przejazdu, pomimo opóźnienia lub odwołania jest uprawniony do odszkodowania. Jego wysokość uzależniona jest od długości opóźnienia
i ceny biletu:

 • 25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego 1 godz. – 2 godz.,
 • 50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 2 godz.

Ważne:

 • pasażer powinien poprosić konduktora bądź kierownika pociągu
  o potwierdzenie opóźnienia na bilecie,
 • odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany
  o opóźnieniu przed zakupem biletu,
 • koleje powinny wypłacić odszkodowana, nawet gdy opóźnienie było skutkiem siły wyższej np. nawałnic

Na drodze

Autokar, którym podróżowałeś opóźnił się o więcej niż 2 godziny? Przewoźnik powinien zaoferować zwrot (w przypadku rezygnacji) lub inne połączenie z  miejscem, do którego miałeś wykupiony bilet. Jeżeli podróż miała potrwać więcej niż 3 godziny, wówczas po  1,5 godz. oczekiwaniu możesz domagać się posiłków i napojów, a także noclegu, o ile występuje konieczność oczekiwania na opóźniony lub odwołany autokar w nocy.

Ważne:

 • jeżeli przedsiębiorca nie zaoferuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem, a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50 % ceny biletu.

Na morzu

Część z nas korzystając z letniego słońca, wybiera podróż statkiem. Przewoźnicy morscy również zmagają się z problemami technicznymi. Dlatego pasażerom odwołanych bądź opóźnionych rejsów także przysługują prawa.

Jeżeli przewoźnik opóźni rejs przynajmniej o 1,5 godz. bądź go odwoła, powinien zaoferować zwrot kosztu biletu lub inne połączenie z miejscem docelowym. W sytuacji, gdy istnieje konieczność oczekiwania na opóźniony bądź zastępczy  rejs w nocy, pasażerowie mogą domagać się zakwaterowania w hotelu (maksymalnie 3 doby). Ponadto, mogą ubiegać się
o odszkodowania od 25% lub 50% ceny biletu w zależności od długości opóźnienia oraz długości rejsu.

Ważne:

 • Przepisy nie mają zastosowania do statków, które:
  • nie dopuszczają przewozu więcej niż 12 osób
  • są statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób, lub dystans rejsu jest mniejszy niż 500 metrów
  • są rejsami spacerowymi i krajoznawczymi lub napędzanymi środkami mechanicznymi
  • Prawo do opieki, zakwaterowania oraz odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy dowiedzieli się o opóźnieniu przed zakupem biletu lub posiadają bilety otwarte.
  • Odszkodowania nie przysługuje w sytuacji, gdy opóźnienie lub odwołanie jest spowodowane złymi warunkami pogodowymi lub klęskami żywiołowymi.
· 21 sierpnia 2017 · 15:25