Aktualności

Wyższe kwoty zabezpieczeń finansowych na wypadek upadłości organizatorów turystyki

Obowiązek ten obejmie wszystkich organizatorów usług turystycznych, ale będzie stopniowany w zależności od prowadzonej działalności, terminów i wielkości wpłat przyjmowanych od klientów. Gwarancje będą naliczane wg deklarowanego obrotu na dany rok działalności, a nie na podstawie obrotów z poprzedniego roku. Jeżeli biuro zadeklaruje za mało, będzie musiało podnieść gwarancje w trakcie roku.

Rozporządzenia Ministra Finansów są aktami wykonawczymi do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Zgodnie z art. 7 dyrektywy na wypadek swojej niewypłacalności organizator lub biura podróży powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży.

Nowe regulacje przyczynią się do zwiększenia zaufania europejskich konsumentów do polskich organizatorów turystki. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce na podstawie wpływających zapytań i skarg może stwierdzić, że wycieczki sprzedawane przez polskie biura cieszą się już popularnością wśród klientów z krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem Litwy i Czech.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich udziela porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych, często otrzymuje skargi od niezadowolonych konsumentów, którzy borykają się z problemami w trakcie podróży i urlopów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Wyższe kwoty zabezpieczeń finansowych na wypadek upadłości organizatorów turystyki

Obowiązek ten obejmie wszystkich organizatorów usług turystycznych, ale będzie stopniowany w zależności od prowadzonej działalności, terminów i wielkości wpłat przyjmowanych od klientów. Gwarancje będą naliczane wg deklarowanego obrotu na dany rok działalności, a nie na podstawie obrotów z poprzedniego roku. Jeżeli biuro zadeklaruje za mało, będzie musiało podnieść gwarancje w trakcie roku.

Rozporządzenia Ministra Finansów są aktami wykonawczymi do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Zgodnie z art. 7 dyrektywy na wypadek swojej niewypłacalności organizator lub biura podróży powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży.

Nowe regulacje przyczynią się do zwiększenia zaufania europejskich konsumentów do polskich organizatorów turystki. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce na podstawie wpływających zapytań i skarg może stwierdzić, że wycieczki sprzedawane przez polskie biura cieszą się już popularnością wśród klientów z krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem Litwy i Czech.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich udziela porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych, często otrzymuje skargi od niezadowolonych konsumentów, którzy borykają się z problemami w trakcie podróży i urlopów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

· 1 grudnia 2014 · 13:25