Aktualności

Wyniki Sweep Action

W październiku 2018 r. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przeprowadziło badanie sklepów internetowych tzw. “Sweep Action”. Sprawdzano dostosowanie e-sklepów do najnowszych przepisów dotyczących ADR oraz platformy ODR (Online Dispute Resolution), umożliwiających dochodzenie roszczeń konsumentów bez konieczności ich kierowania do sądu.

Kryteria oceny zostały stworzone w oparciu o Ustawę pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r., a więc blisko rok temu oraz  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 w sprawie ODR w sporach konsumenckich. Platforma została uruchomiona przez KE w lutym 2016 r.

Celem ECK była analiza sklepów internetowych i porównanie wyników z 2017 (270 sklepów) i 2018 (255 sklepów), ponieważ 15 sklepów zakończyło swoją działalność w przeciągu roku.

Zweryfikowano 9 branż:

 • obuwniczo-odzieżowa
 • meble i wyposażenie domu
 • artykuły dziecięce
 • artykuły sportowe
 • księgarnie internetowe
 • elektronika
 • drogerie
 • artykuły zoologiczne
 • części samochodowe

Każdy ze sklepów internetowych został oceniony pod następującym kątem:

Czy przedsiębiorca wskazuje podmiot uprawniony podmiot do pozasądowego rozwiązywania sporów?

Czy przedsiębiorca wskazuje prawidłowo (tj. który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy) podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów?

Czy przedsiębiorca informuje o platformie ODR?

Czy informacja o platformie ODR jest przekazana prawidłowo?

Badanie w 2018 r. uzupełniono dwoma nowymi pytaniami:

Czy strona e-sklepu / regulamin zawiera formularz reklamacyjny?

Czy strona e-sklepu / regulamin zawiera formularz odstąpienia od umowy?

 

UWAGI:

 • niektóre sklepy całkowicie pozmieniały regulaminy usuwając zapisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporu
 • niektórzy przedsiębiorcy z góry przekreślają możliwość pozasądowego rozwiązywania sporu. Postępowania ADR są dobrowolne, jednakże wydaje się iż warto dokonywać indywidualnych ocen
 • 5 sklepów wyraźnie poinformowało w regulaminie, iż nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • wyłącznie 2 e-sklepy informują o istnieniu punktu kontaktowego ADR/ODR przy Prezesie UOKiK
 • jedynie 42% sklepów internetowych przekazuje informacje o platformie ODR, biorąc pod uwagę, że obowiązek informacyjny nałożony jest na wszystkie e-sklepy wynik ten jest wciąż za niski. Widoczna jest poprawa w stosunku do 2017 r. jednakże pamiętajmy iż przepisy rozporządzenia weszły w życie już w 2016 r.
 • ze 107 sklepów, które informują o platformie, jedynie 73 z nich w pełni przekazuje wszelkie informacje – przedsiębiorcy powinni informować o istnieniu platformy, o możliwości skorzystania z platformy w celu rozstrzygnięcia spory i wskazywać łącze elektroniczne. Sprzedawcy powinni wskazywać również swoje adresy poczty elektronicznej – jeżeli adres był łatwo dostępny, nie odejmowaliśmy punktów, jednakże wskazane jest podawanie adresu e-mail również w punkcie informującym o platformie

 

· 28 grudnia 2018 · 14:47