Wszystkie kraje strefy Euro wydadzą monetę o nominale 2 Euro o wspólnym wzorze, aby upamiętnić 10 rocznicę utworzenia Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej i powstania wspólnej europejskiej waluty. Moneta ta będzie dostępna na początku 2009 r. Projekt monety zostanie wybrany w głosowaniu przez obywateli Unii Europejskiej. Głosować można do 22 lutego na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej. http://www.eurodesigncontest.eu/index.cfm?lang=pl

Euro stało się wspólną walutą 11 krajów Unii Europejskiej 1 stycznia 1999r. Wtedy też wprowadzono jednolitą politykę monetarną nadzorowaną przez Europejski Bank Centralny.

Wszystkie kraje strefy Euro wydadzą monetę o nominale 2 Euro o wspólnym wzorze, aby upamiętnić 10 rocznicę utworzenia Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej i powstania wspólnej europejskiej waluty. Moneta ta będzie dostępna na początku 2009 r. Projekt monety zostanie wybrany w głosowaniu przez obywateli Unii Europejskiej. Głosować można do 22 lutego na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej. http://www.eurodesigncontest.eu/index.cfm?lang=pl

Euro stało się wspólną walutą 11 krajów Unii Europejskiej 1 stycznia 1999r. Wtedy też wprowadzono jednolitą politykę monetarną nadzorowaną przez Europejski Bank Centralny.

Skip to content