Aktualności

Współpraca w zakresie ochrony konsumentów

Celem rozporządzenia jest połączenie sił władz odpowiedzialnych za egzekwowanie zasad ochrony konsumentów w poszczególnych Państwach Członkowskich i umożliwienie im podejmowania skoordynowanych działań przeciwko nieuczciwym sprzedawcom mającym siedzibę w innych krajach Wspólnego Rynku.

Regulacja usuwa bariery istniejące dotąd w zakresie wymiany informacji oraz określa zasady współpracy pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za egzekwowanie praw konsumentów. Wskazane organy upoważnione zostają do pozyskiwania wsparcia od innych Państw Członkowskich. Dyrektywa zobowiązuje każde Państwo Członkowskie do umacniania prawa konsumenckiego UE na swoim terytorium.

W ramach sieci instytucji właściwych do nowej regulacji Polskę reprezentuje Prezes UOKiK, który jest jednolitym organem łącznikowym powołanym do koordynowania realizacji zasad rozporządzenia. Organami właściwymi do współpracy z UOKiK w Polsce są Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego z Komisją Ochrony Praw Pasażerów.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Współpraca w zakresie ochrony konsumentów

Celem rozporządzenia jest połączenie sił władz odpowiedzialnych za egzekwowanie zasad ochrony konsumentów w poszczególnych Państwach Członkowskich i umożliwienie im podejmowania skoordynowanych działań przeciwko nieuczciwym sprzedawcom mającym siedzibę w innych krajach Wspólnego Rynku.

Regulacja usuwa bariery istniejące dotąd w zakresie wymiany informacji oraz określa zasady współpracy pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za egzekwowanie praw konsumentów. Wskazane organy upoważnione zostają do pozyskiwania wsparcia od innych Państw Członkowskich. Dyrektywa zobowiązuje każde Państwo Członkowskie do umacniania prawa konsumenckiego UE na swoim terytorium.

W ramach sieci instytucji właściwych do nowej regulacji Polskę reprezentuje Prezes UOKiK, który jest jednolitym organem łącznikowym powołanym do koordynowania realizacji zasad rozporządzenia. Organami właściwymi do współpracy z UOKiK w Polsce są Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego z Komisją Ochrony Praw Pasażerów.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25