Aktualności

Ważne strony dla konsumentów – Twoja Europa oraz wspólna strona Sieci ECK.

Duże znaczenie dla konsumentów z Unii, Islandii i Norwegii ma niedawno uruchomiona strona Sieci ECC-NET w Europie. Opisuje ona działalność Centrów w Unii Europejskiej, wydarzenia w których Centra biorą udział oraz ukończone lub opracowywane projekty, raporty i publikacje. Umożliwia łatwy dostęp do centrów ECC-NET, innych instytucji polubownego rozwiązywania sporów tzw. ADR oraz innych sieci

Strona jest generowana z serwera Komisji Europejskiej i znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm (strona w języku angielskim).

Drugi projekt – przygotowywany portal dla obywateli koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:

• Podróże

• Praca

• Pojazdy

• Mieszkanie

• Edukacja

• Zdrowie

• Rodzina

• Zakupy

Intencją twórców jest zawarcie w jednym miejscu łatwo przystępnych, a jednocześnie szczegółowych i wyczerpujących informacji na większość zagadnień, które nurtują obywateli Unii Europejskiej przemieszczających się po Europie. Informacje te nie będą ograniczać się wyłącznie do opisu unijnych regulacji prawnych, ale mają również głęboko podejmować zagadnienia praktyczne poszczególnych państw członkowskich.

Na stronie nie zabraknie informacji istotnych z punktu widzenia europejskiego konsumenta. Wstępna odsłona tej strony dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/youreurope/. Planowane ukończenie prac nad portalem szacowane jest na maj – czerwiec 2010 roku dla wersji angielskiej i francuskiej oraz lato 2010 dla pozostałych wersji językowych.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Ważne strony dla konsumentów – Twoja Europa oraz wspólna strona Sieci ECK.

Duże znaczenie dla konsumentów z Unii, Islandii i Norwegii ma niedawno uruchomiona strona Sieci ECC-NET w Europie. Opisuje ona działalność Centrów w Unii Europejskiej, wydarzenia w których Centra biorą udział oraz ukończone lub opracowywane projekty, raporty i publikacje. Umożliwia łatwy dostęp do centrów ECC-NET, innych instytucji polubownego rozwiązywania sporów tzw. ADR oraz innych sieci

Strona jest generowana z serwera Komisji Europejskiej i znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm (strona w języku angielskim).

Drugi projekt – przygotowywany portal dla obywateli koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:

• Podróże

• Praca

• Pojazdy

• Mieszkanie

• Edukacja

• Zdrowie

• Rodzina

• Zakupy

Intencją twórców jest zawarcie w jednym miejscu łatwo przystępnych, a jednocześnie szczegółowych i wyczerpujących informacji na większość zagadnień, które nurtują obywateli Unii Europejskiej przemieszczających się po Europie. Informacje te nie będą ograniczać się wyłącznie do opisu unijnych regulacji prawnych, ale mają również głęboko podejmować zagadnienia praktyczne poszczególnych państw członkowskich.

Na stronie nie zabraknie informacji istotnych z punktu widzenia europejskiego konsumenta. Wstępna odsłona tej strony dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/youreurope/. Planowane ukończenie prac nad portalem szacowane jest na maj – czerwiec 2010 roku dla wersji angielskiej i francuskiej oraz lato 2010 dla pozostałych wersji językowych.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25