Aktualności

Uziemione Dreamlinery a prawa pasażerów

Należy pamiętać, że zobowiązania przewoźników lotniczych są ograniczone a ich odpowiedzialność wylączona w przypadku gdy zdarzenie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można bylo uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku:

 • destabilizacji politycznej,
 • warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot,
 • zagrożenia bezpieczeństwa,
 • nieoczekiwanych wad mogących wplynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wplyw na dzialalność przewoźnika.

Jak widać sytuacja taka ma zastosowanie w przypadku unieruchomionego Dreamlinera. Nie powinno to  jednak oznaczać  całkowitego wyłączenia praw pasażerskich:

Konsument podróżując liniami lotniczymi z/lub do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej bądż Europejskiego Obszaru Gospodarczegoi znajduje się pod ochroną Rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:

 • zwrotu kosztów biletu
 • zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży
 • jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia – posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, novlegu

W przypadku problemów z odmową przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w ramach Sieci NEB-NET (National Enforcement Bodies). NEB-NET jest to sieć organów odpowiedzialnych za wykonywanie postanowień rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Uziemione Dreamlinery a prawa pasażerów

Należy pamiętać, że zobowiązania przewoźników lotniczych są ograniczone a ich odpowiedzialność wylączona w przypadku gdy zdarzenie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można bylo uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku:

 • destabilizacji politycznej,
 • warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot,
 • zagrożenia bezpieczeństwa,
 • nieoczekiwanych wad mogących wplynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wplyw na dzialalność przewoźnika.

Jak widać sytuacja taka ma zastosowanie w przypadku unieruchomionego Dreamlinera. Nie powinno to  jednak oznaczać  całkowitego wyłączenia praw pasażerskich:

Konsument podróżując liniami lotniczymi z/lub do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej bądż Europejskiego Obszaru Gospodarczegoi znajduje się pod ochroną Rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:

 • zwrotu kosztów biletu
 • zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży
 • jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia – posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, novlegu

W przypadku problemów z odmową przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w ramach Sieci NEB-NET (National Enforcement Bodies). NEB-NET jest to sieć organów odpowiedzialnych za wykonywanie postanowień rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 

· 1 grudnia 2014 · 13:25