Aktualności

Uwolniony rynek energii

Aby upewnić się, że obywatele są dobrze poinformowani o swoich prawach konsumenta na rynku energetycznym, departamenty energii i ochrony praw konsumenta Komisji Europejskiej rozpoczęły ogólnoeuropejską kampanię informacyjną pod hasłem „Ty wybierasz!”. Jednym z głównych narzędzi kampanii jest strona internetowa poświęcona podnoszeniu świadomości – www.agathepower.eu zawierająca odpowiednie dla każdego kraju informacje dotyczące otwarcia rynków energii i wyboru dostawcy. Strona jest dostępna w 22 językach i zawiera także informacje o prawach konsumenta jak np. prawo do bezpłatnej zmiany dostawcy, do informacji o wszystkich warunkach związanych z umową jeszcze przed jej podpisaniem oraz do ochrony odbiorców przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży. Dodatkowo zamieszczono film informacyjny przedstawiający wytwarzanie oraz łańcuch dostawy elektryczności i gazu, liberalizację rynku, korzyści dla odbiorców i środowiska naturalnego. Film prezentuje także doświadczenia konsumentów żyjących w krajach, które już otworzyły swoje rynki dla konkurencji. W kampanii biorą udział europejskie i lokalne organy regulacyjne sektora energetycznego, Europejskie Centra Konsumenckie (sieć ECK), organizacje konsumenckie i przemysłowe oraz organizacje społeczne, które wspólnie zwiększają widoczność kampanii dzięki prezentacji plakatów, rozpowszechnianiu informacji i regularnemu aktualizowaniu stron internetowych powiązanymi z kampanią informacjami.

Od 1 lipca 2007 roku polskie rynki elektryczności i gazu są całkowicie otwarte, a właściciele domów prywatnych mogą już, podobnie jak wcześniej klienci instytucjonalni, wybierać dostawcę energii. Operatorzy systemu przesyłu elektryczności i gazu są samodzielnymi spółkami akcyjnymi, których jedynym udziałowcem jest skarb państwa. Niektóre prawa własności do elementów systemu przesyłu w sektorze gazowym należą do Operatora Systemu Przesyłowego (Transmission System Operator – TSO) – OGP Gaz-System S.A. – natomiast reszta do głównego gracza na rynku – PGNIG zajmującego się importem, produkcją i dostawą gazu. TSO w sektorze elektryczności – PSE – Operator S.A. zajmuje się przesyłem elektryczności przy użyciu sieci dzierżawionych elementów przesyłowych. Odsetek klientów zmieniających dostawców na rynku elektryczności był niewielki i ograniczony przeważnie do bardzo dużych użytkowników.

W Polsce Urząd Regulacji Energetyki (URE) pomaga konsumentom odnaleźć się w nowej sytuacji. Na stronie www.ure.gov.pl można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, ułożone dla wygodny użytkowników w czytelne zestawy pytań i odpowiedzi. Od lipca funkcjonuje także infolinia 22 661 62 32, gdzie eksperci URE odpowiadają na wszelkie wątpliwości konsumentów. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na informację URE uruchomił także dodatkowe numery infolinii w swoich oddziałach terenowych. Wykaz numerów można znaleźć na stronie http://www.ure.gov.pl/portal/or/32/52/Lokalne_infolinie.html.

Aby umocnić prawa odbiorców energii, Komisja Europejska zaproponowała także utworzenie Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii, która obecnie jest opracowywana w procesie konsultacji społecznych. Wersja ostateczna ma być ustalona na początku przyszłego roku. Karta ma na celu jasne określenie podstawowych praw konsumenta względem dostaw elektryczności i gazu, zawierania umów, informacji, cen, sytuacji spornych, ochrony przed nieuczciwymi działaniami komercyjnymi oraz zapewnienie, że te prawa będą przestrzegane. Wraz z Kartą program „Ty wybierasz!” będzie nadal zachęcać konsumentów UE do wykorzystania możliwości wyboru dostawcy energii oraz odzwierciedlać zaangażowanie Komisji w ustanawianie przepisów przyjaznych odbiorcom i usuwanie przeszkód pozostających na drodze do prawdziwie konkurencyjnego rynku wewnętrznego.

Więcej informacji w Poradniku Otwarcia Rynku Urzędu Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/portal/or/

oraz w portalu Komisji Europejskiej o rynku energii w UE:

http://www.agathepower.eu

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Uwolniony rynek energii

Aby upewnić się, że obywatele są dobrze poinformowani o swoich prawach konsumenta na rynku energetycznym, departamenty energii i ochrony praw konsumenta Komisji Europejskiej rozpoczęły ogólnoeuropejską kampanię informacyjną pod hasłem „Ty wybierasz!”. Jednym z głównych narzędzi kampanii jest strona internetowa poświęcona podnoszeniu świadomości – www.agathepower.eu zawierająca odpowiednie dla każdego kraju informacje dotyczące otwarcia rynków energii i wyboru dostawcy. Strona jest dostępna w 22 językach i zawiera także informacje o prawach konsumenta jak np. prawo do bezpłatnej zmiany dostawcy, do informacji o wszystkich warunkach związanych z umową jeszcze przed jej podpisaniem oraz do ochrony odbiorców przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży. Dodatkowo zamieszczono film informacyjny przedstawiający wytwarzanie oraz łańcuch dostawy elektryczności i gazu, liberalizację rynku, korzyści dla odbiorców i środowiska naturalnego. Film prezentuje także doświadczenia konsumentów żyjących w krajach, które już otworzyły swoje rynki dla konkurencji. W kampanii biorą udział europejskie i lokalne organy regulacyjne sektora energetycznego, Europejskie Centra Konsumenckie (sieć ECK), organizacje konsumenckie i przemysłowe oraz organizacje społeczne, które wspólnie zwiększają widoczność kampanii dzięki prezentacji plakatów, rozpowszechnianiu informacji i regularnemu aktualizowaniu stron internetowych powiązanymi z kampanią informacjami.

Od 1 lipca 2007 roku polskie rynki elektryczności i gazu są całkowicie otwarte, a właściciele domów prywatnych mogą już, podobnie jak wcześniej klienci instytucjonalni, wybierać dostawcę energii. Operatorzy systemu przesyłu elektryczności i gazu są samodzielnymi spółkami akcyjnymi, których jedynym udziałowcem jest skarb państwa. Niektóre prawa własności do elementów systemu przesyłu w sektorze gazowym należą do Operatora Systemu Przesyłowego (Transmission System Operator – TSO) – OGP Gaz-System S.A. – natomiast reszta do głównego gracza na rynku – PGNIG zajmującego się importem, produkcją i dostawą gazu. TSO w sektorze elektryczności – PSE – Operator S.A. zajmuje się przesyłem elektryczności przy użyciu sieci dzierżawionych elementów przesyłowych. Odsetek klientów zmieniających dostawców na rynku elektryczności był niewielki i ograniczony przeważnie do bardzo dużych użytkowników.

W Polsce Urząd Regulacji Energetyki (URE) pomaga konsumentom odnaleźć się w nowej sytuacji. Na stronie www.ure.gov.pl można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, ułożone dla wygodny użytkowników w czytelne zestawy pytań i odpowiedzi. Od lipca funkcjonuje także infolinia 22 661 62 32, gdzie eksperci URE odpowiadają na wszelkie wątpliwości konsumentów. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na informację URE uruchomił także dodatkowe numery infolinii w swoich oddziałach terenowych. Wykaz numerów można znaleźć na stronie http://www.ure.gov.pl/portal/or/32/52/Lokalne_infolinie.html.

Aby umocnić prawa odbiorców energii, Komisja Europejska zaproponowała także utworzenie Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii, która obecnie jest opracowywana w procesie konsultacji społecznych. Wersja ostateczna ma być ustalona na początku przyszłego roku. Karta ma na celu jasne określenie podstawowych praw konsumenta względem dostaw elektryczności i gazu, zawierania umów, informacji, cen, sytuacji spornych, ochrony przed nieuczciwymi działaniami komercyjnymi oraz zapewnienie, że te prawa będą przestrzegane. Wraz z Kartą program „Ty wybierasz!” będzie nadal zachęcać konsumentów UE do wykorzystania możliwości wyboru dostawcy energii oraz odzwierciedlać zaangażowanie Komisji w ustanawianie przepisów przyjaznych odbiorcom i usuwanie przeszkód pozostających na drodze do prawdziwie konkurencyjnego rynku wewnętrznego.

Więcej informacji w Poradniku Otwarcia Rynku Urzędu Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/portal/or/

oraz w portalu Komisji Europejskiej o rynku energii w UE:

http://www.agathepower.eu

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25