Aktualności

Upadłość węgierskiego przewoźnika lotniczego

bankructwo malev
fot.: Wikipedia.org

Informacja ze strony internetowej przewoźnika:

– Jeśli zakupiłeś bilet przed ogłoszeniem wstrzymania działalności przez przewoźnika oraz Twój bilet obejmuje lot w dniu pomiędzy 3 – 6.02.2012 r., lub ukończyłeś podróż w dzień wstrzymania lotów bądź przed tym dniem, oraz posiadałeś/-łaś ważny bilet na zgodny z rozkładem lot obsługiwany przez linie Malev z datą powrotu przypadającą do dnia 29.02.2012 r. – wyślij pisemn reklamację z żądaniem zwrotu kosztów na adres malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79.

Prosimy o załączenie wszystkich dokumentów odnoszących się do podróży będącej przedmiotem reklamacji gdyż reklamacje będą przez nas rozpatrywane jedynie w przypadku dostarczenia pełnej dokumentacji.

W celu otrzymania zwrotu ceny biletu należy postępować według niniejszych instrukcji:

– jeśli zapłaciłeś kartą kredytową lub poprzez serwis PayPal (online, biuro turystyczne, biuro sprzedaży biletów linii Malev), sugerujemy skontaktowanie się z bankiem, którego jesteś klientem w celu dowiedzenia się o możliwościach zwrotu kosztów,

– jeśli zakupiłeś bilety w biurze turystycznym płacąc gotówką lub poprzez przelew bankowy powinieneś zgłosić żądanie zwrotu kosztów agencji turystycznej do 2 marca.

– jeśli zakupiłeś wycieczkę zorganizowaną obejmującą przelot samolotem w biurze turystycznym, powinieneś zgłosić się do tego biura w kwestii zwrotu kosztów,

– jeśli zakupiłeś bilet bezpośrednio w biurze Malev, płacąc gotówką lub przelewem bankowym, zgłoś swoją reklamację wysyłając ją pod 
malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79. Decyzja co do zwrotu kosztów zostanie podjęta podczas mającego nastąpić w najbliższym czasie postępowania upadłościowego oraz w zgodzie z odpowiednim prawem,

– w przypadku biletów wydanych przez innego przewoźnika na lot obsługiwany przez linie Malev, należy zgłosić się do przewoźnika, który wydał bilet

– jeśli zapłaciłeś wszelkie koszty oraz dodatkowe opłaty związane z biletem na lot obsługiwany przez linie Malev kartą kredytową, powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem w celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości zwrotu,

– jeśli zapłaciłeś wszelkie koszty oraz dodatkowe opłaty związane z biletem na lot obsługiwany przez linie Malev przelewem bankowym, zgłoś swoją reklamację wysyłając ją pod 
malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79. Decyzja co do zwrotu kosztów zostanie podjęta podczas mającego nastąpić w najbliższym czasie postępowania upadłościowego oraz w zgodzie z odpowiednim prawem,

– jeśli zakupiłeś bilet na lot obsługiwany przez innego przewoźnika poprzez punkt obsługi linii lotniczej Malev, zgłoś się do przewoźnika celem uzyskania informacji,

– jeśli podróżujesz na podstawie biletu wystawionego przez linie Malev, który obejmuje również loty innymi liniami, zgłoś swoją reklamację wysyłając ją pod 
malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79. Decyzja co do zwrotu kosztów zostanie podjęta podczas mającego nastąpić w najbliższym czasie postępowania upadłościowego oraz w zgodzie z odpowiednim prawem.

Pasażerowie nie będący obywatelami Węgier mogą uzyskać informacje dotyczące możliwości osiągnięciu celu zaplanowanej podróży dzwoniąc do Centrum Obsługi Pasażerów Malev:

– na terenie Węgier: tel. 06-40-21-21-21
– z innego miejsca w świecie: tel. +36-1-802-11-11

Jakie prawa mają klienci upadłego przewoźnika?

Na chwilę obecną nie wiemy, w jakim stopniu prawa pasażerów lotniczych zagwarantowane im Rozporządzeniem WE/261/2004/ będą respektowane przez przewoźnika poprzez działania syndyka. W czwartek węgierski rząd wydał rozporządzenie w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Zgodnie z dokumentem, w przypadku gdy spółka Malev wstrzyma swoje loty węgierskie władze powinny zapewnić poprzez Malev oraz pośrednie organizacje (na chwilę obecną nie określono jakie) odszkodowania oraz niezbędną pomoc tylko dla tych pasażerów, którzy posiadają ważny bilet na lot liniami Malev przypadający w dniu wstrzymania wszelkich lotów lub na 3 dni następujące po dniu wstrzymania lotów lub odbyli już zaplanowaną podróż obsługiwaną przez linie Malev przed lub w dniu wstrzymania lotów a ich bilet na lot powrotny jest ważny do dnia 29.02.2012.

Warto jednak pamiętać, że rozporządzenie, o którym mowa, jest bardzo ogólne, a często niejasne (na przykład czy pomoc dla zainteresowanych pasażerów jest bezpłatna czy konsument musi zapłacić na miejscu żeby być uprawionym do zwrotu). Dlatego jako Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich doradzamy, aby pasażerowie zatrzymywali wszystkie paragony, a później zasięgali informacji u przewoźnika lub poprzez infolinie.

Jak napisać reklamację do węgierskiego przewoźnika?

Gotowy formularz reklamacji w języku angielskim można pobrać tutaj: http://www.konsument.gov.pl/files/acce_just03_en.pdf . Należy go wypełnić podając swoje dane i opisując problem. Do reklamacji trzeba załączyć kopie dokumentów, które potwierdzają roszczenie (np. biletu elektronicznego, rachunków wskazujących na poniesienie kosztów związanych z koniecznością zmiany trasy lub terminu lotu, rachunków za noclegi, posiłki itd.) oraz dane do przelewu tak, żeby przewoźnik mógł dokonać wypłaty rekompensaty (czyli: kod IBAN/BIC, numer konta, imię i nazwisko posiadacza konta, nazwa banku, SWIFT, waluta).

W piśmie reklamacyjnym warto odwołać się do rozporządzenia rządu węgierskiego dotyczącego upadłości linii lotniczych Malev jako dokumentu, z którego wynikają określone prawa dla poszkodowanych pasażerów.
Uwaga: zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem reklamacje do Malev można składać najpóźniej do 31 marca 2012 r. Roszczenia wniesione po upływie tego terminu nie będą czerpały specjalnej ochrony wynikającej z tego dokumentu.

Połączenia zamienne

Inny przewoźnik węgierski Wizzair opublikował już specjalną ofertę dla pasażerów wstrzymanych lotów linii Malev. Bilety na 14 lotów liniami Wizzair są dostępne (w przypadku wolnych miejsc) w niższej cenie dla pasażerów którzy zmienią rezerwację do 13.02.2012 r. W przypadku zakupu tego specjalnego biletu, pasażerowie będą zobligowani do przedstawienia e-biletu na lot liniami Malev.

Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zalecamy kontakt z infolinią uruchomioną przez przewoźnika.

Jeśli tylko pojawią się kolejne komunikaty związane z prawami pasażerów linii lotniczych Malev, będziemy je na bieżąco publikować na stronie www.konsument.gov.pl.

Wsparciem w dochodzeniu roszczeń od węgierskiego przewoźnika służy Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 55 60 118 lub e-mailem:info@konsument.gov.pl.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Upadłość węgierskiego przewoźnika lotniczego

bankructwo malev
fot.: Wikipedia.org

Informacja ze strony internetowej przewoźnika:

– Jeśli zakupiłeś bilet przed ogłoszeniem wstrzymania działalności przez przewoźnika oraz Twój bilet obejmuje lot w dniu pomiędzy 3 – 6.02.2012 r., lub ukończyłeś podróż w dzień wstrzymania lotów bądź przed tym dniem, oraz posiadałeś/-łaś ważny bilet na zgodny z rozkładem lot obsługiwany przez linie Malev z datą powrotu przypadającą do dnia 29.02.2012 r. – wyślij pisemn reklamację z żądaniem zwrotu kosztów na adres malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79.

Prosimy o załączenie wszystkich dokumentów odnoszących się do podróży będącej przedmiotem reklamacji gdyż reklamacje będą przez nas rozpatrywane jedynie w przypadku dostarczenia pełnej dokumentacji.

W celu otrzymania zwrotu ceny biletu należy postępować według niniejszych instrukcji:

– jeśli zapłaciłeś kartą kredytową lub poprzez serwis PayPal (online, biuro turystyczne, biuro sprzedaży biletów linii Malev), sugerujemy skontaktowanie się z bankiem, którego jesteś klientem w celu dowiedzenia się o możliwościach zwrotu kosztów,

– jeśli zakupiłeś bilety w biurze turystycznym płacąc gotówką lub poprzez przelew bankowy powinieneś zgłosić żądanie zwrotu kosztów agencji turystycznej do 2 marca.

– jeśli zakupiłeś wycieczkę zorganizowaną obejmującą przelot samolotem w biurze turystycznym, powinieneś zgłosić się do tego biura w kwestii zwrotu kosztów,

– jeśli zakupiłeś bilet bezpośrednio w biurze Malev, płacąc gotówką lub przelewem bankowym, zgłoś swoją reklamację wysyłając ją pod 
malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79. Decyzja co do zwrotu kosztów zostanie podjęta podczas mającego nastąpić w najbliższym czasie postępowania upadłościowego oraz w zgodzie z odpowiednim prawem,

– w przypadku biletów wydanych przez innego przewoźnika na lot obsługiwany przez linie Malev, należy zgłosić się do przewoźnika, który wydał bilet

– jeśli zapłaciłeś wszelkie koszty oraz dodatkowe opłaty związane z biletem na lot obsługiwany przez linie Malev kartą kredytową, powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem w celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości zwrotu,

– jeśli zapłaciłeś wszelkie koszty oraz dodatkowe opłaty związane z biletem na lot obsługiwany przez linie Malev przelewem bankowym, zgłoś swoją reklamację wysyłając ją pod 
malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79. Decyzja co do zwrotu kosztów zostanie podjęta podczas mającego nastąpić w najbliższym czasie postępowania upadłościowego oraz w zgodzie z odpowiednim prawem,

– jeśli zakupiłeś bilet na lot obsługiwany przez innego przewoźnika poprzez punkt obsługi linii lotniczej Malev, zgłoś się do przewoźnika celem uzyskania informacji,

– jeśli podróżujesz na podstawie biletu wystawionego przez linie Malev, który obejmuje również loty innymi liniami, zgłoś swoją reklamację wysyłając ją pod 
malev@malev.com lub na adres 1476 Budapest, Postafiok 79. Decyzja co do zwrotu kosztów zostanie podjęta podczas mającego nastąpić w najbliższym czasie postępowania upadłościowego oraz w zgodzie z odpowiednim prawem.

Pasażerowie nie będący obywatelami Węgier mogą uzyskać informacje dotyczące możliwości osiągnięciu celu zaplanowanej podróży dzwoniąc do Centrum Obsługi Pasażerów Malev:

– na terenie Węgier: tel. 06-40-21-21-21
– z innego miejsca w świecie: tel. +36-1-802-11-11

Jakie prawa mają klienci upadłego przewoźnika?

Na chwilę obecną nie wiemy, w jakim stopniu prawa pasażerów lotniczych zagwarantowane im Rozporządzeniem WE/261/2004/ będą respektowane przez przewoźnika poprzez działania syndyka. W czwartek węgierski rząd wydał rozporządzenie w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Zgodnie z dokumentem, w przypadku gdy spółka Malev wstrzyma swoje loty węgierskie władze powinny zapewnić poprzez Malev oraz pośrednie organizacje (na chwilę obecną nie określono jakie) odszkodowania oraz niezbędną pomoc tylko dla tych pasażerów, którzy posiadają ważny bilet na lot liniami Malev przypadający w dniu wstrzymania wszelkich lotów lub na 3 dni następujące po dniu wstrzymania lotów lub odbyli już zaplanowaną podróż obsługiwaną przez linie Malev przed lub w dniu wstrzymania lotów a ich bilet na lot powrotny jest ważny do dnia 29.02.2012.

Warto jednak pamiętać, że rozporządzenie, o którym mowa, jest bardzo ogólne, a często niejasne (na przykład czy pomoc dla zainteresowanych pasażerów jest bezpłatna czy konsument musi zapłacić na miejscu żeby być uprawionym do zwrotu). Dlatego jako Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich doradzamy, aby pasażerowie zatrzymywali wszystkie paragony, a później zasięgali informacji u przewoźnika lub poprzez infolinie.

Jak napisać reklamację do węgierskiego przewoźnika?

Gotowy formularz reklamacji w języku angielskim można pobrać tutaj: http://www.konsument.gov.pl/files/acce_just03_en.pdf . Należy go wypełnić podając swoje dane i opisując problem. Do reklamacji trzeba załączyć kopie dokumentów, które potwierdzają roszczenie (np. biletu elektronicznego, rachunków wskazujących na poniesienie kosztów związanych z koniecznością zmiany trasy lub terminu lotu, rachunków za noclegi, posiłki itd.) oraz dane do przelewu tak, żeby przewoźnik mógł dokonać wypłaty rekompensaty (czyli: kod IBAN/BIC, numer konta, imię i nazwisko posiadacza konta, nazwa banku, SWIFT, waluta).

W piśmie reklamacyjnym warto odwołać się do rozporządzenia rządu węgierskiego dotyczącego upadłości linii lotniczych Malev jako dokumentu, z którego wynikają określone prawa dla poszkodowanych pasażerów.
Uwaga: zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem reklamacje do Malev można składać najpóźniej do 31 marca 2012 r. Roszczenia wniesione po upływie tego terminu nie będą czerpały specjalnej ochrony wynikającej z tego dokumentu.

Połączenia zamienne

Inny przewoźnik węgierski Wizzair opublikował już specjalną ofertę dla pasażerów wstrzymanych lotów linii Malev. Bilety na 14 lotów liniami Wizzair są dostępne (w przypadku wolnych miejsc) w niższej cenie dla pasażerów którzy zmienią rezerwację do 13.02.2012 r. W przypadku zakupu tego specjalnego biletu, pasażerowie będą zobligowani do przedstawienia e-biletu na lot liniami Malev.

Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań zalecamy kontakt z infolinią uruchomioną przez przewoźnika.

Jeśli tylko pojawią się kolejne komunikaty związane z prawami pasażerów linii lotniczych Malev, będziemy je na bieżąco publikować na stronie www.konsument.gov.pl.

Wsparciem w dochodzeniu roszczeń od węgierskiego przewoźnika służy Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 55 60 118 lub e-mailem:info@konsument.gov.pl.

· 1 grudnia 2014 · 13:25