Aktualności

Upadłość linii lotniczej OLT Express

FreeDigitalPhotos.net

W związku z zaistniałą sytuacją Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina, że pasażerowie, którzy dokonali zakupu biletów u przewoźnika, winni skontaktować się z OLT Express możliwie jak najszybciej w celu złożenia reklamacji i ustalenia zasad zwrotu wpłaconych pieniędzy oraz otrzymania ewentualnego odszkodowania.

Dane do kontaktu z linią lotniczą: nr tel. +48 58 735 5555 lub e-mail: rezerwacja@oltexpress.com , reklamacje@oltexpress.com . Do reklamacji warto dołączyć numeru rezerwacji.

Pasażerowie, którzy za zakupione bilety płacili kartą kredytową zarówno poprzez stronę przewoźnika, jak również za pośrednictwem agentów turystycznych, powinni wystąpić o zwrot pieniędzy do banku, który w imieniu klienta zwróci się do wystawcy karty o obciążenie zwrotne – tzw. chargeback.

Ponadto ECK Polska przypomina, jakie praw przysługują pasażerom w sytuacji odwołania lotu oraz dochodzenia roszczeń w związku ze zgłoszeniem wniosku o upadłość firmy.

W myśl przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG (Dz. Urz. UE L 46 z 17 lutego 2004 r.) pasażerowie, których to odwołanie dotyczy mają prawo wyboru pomiędzy zwrotem pełnego kosztu biletów, a zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Ponadto pasażerowie, których to odwołanie dotyczy mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego w kwocie €250, chyba że zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu albo przewoźnik lotniczy zaoferował im taką zmianę planu podróży, która umożliwia im wylot i dotarcie do ich miejsca docelowego w takim przedziale czasu w stosunku do planowego czasu wylotu i przylotu, która to oferta wyłącza albo ogranicza obowiązek odszkodowawczy przewoźnika.

Wobec powyższego, jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i spełnia warunki wskazane powyżej, jak również gdy informacji o odwołaniu lotu nie było w ogóle, a pasażer dowiedział się, że nie leci dopiero w chwili stawienia się na lotnisko, wówczas przysługuje mu prawo do dochodzenia roszczeń nie tylko z tytułu zwrotu kosztów biletu, ale również z tytułu odszkodowania za odwołany lot.

W najbliższych dniach firma OLT Express Regional Sp. z o.o. powinna poinformować, jakie są szczegółowe procedury postępowania w związku z dochodzeniem roszczeń, jak również w sprawie ewentualnego przystąpienia wierzycieli do procedury upadłościowej.

W dniu dzisiejszym podana została informacja, że od 31 lipca br. realizowane przez OLT Express Poland sp. z o.o. przeloty czarterowe na rejsach zagranicznych również zostają zawieszone.

W sytuacji braku odpowiedzi linii lotniczej OLT Express na złożoną przez pasażera reklamację, organem właściwym do przyjęcia stosownej skargi oraz udzielenia dalszej pomocy jest:

Komisja Ochrony Praw Pasażera przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,

ul. M. Flisa 2,

02-247 Warszawa,

adres e-mail: kopp@ulc.gov.pl ,

tel: +48 22 520 74 84,

fax +48 22 520 73 47

Poradami i wsparciem w dochodzeniu roszczeń od przewoźnika w sytuacji, gdy nabywcą biletu był obywatel UE, Norwegii lub Islandii (z wyłączeniem osób zamieszkałych na terenie Polski) służy także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 22 55 60 118 lub e-mailem: info@konsument.gov.pl.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Upadłość linii lotniczej OLT Express

FreeDigitalPhotos.net

W związku z zaistniałą sytuacją Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina, że pasażerowie, którzy dokonali zakupu biletów u przewoźnika, winni skontaktować się z OLT Express możliwie jak najszybciej w celu złożenia reklamacji i ustalenia zasad zwrotu wpłaconych pieniędzy oraz otrzymania ewentualnego odszkodowania.

Dane do kontaktu z linią lotniczą: nr tel. +48 58 735 5555 lub e-mail: rezerwacja@oltexpress.com , reklamacje@oltexpress.com . Do reklamacji warto dołączyć numeru rezerwacji.

Pasażerowie, którzy za zakupione bilety płacili kartą kredytową zarówno poprzez stronę przewoźnika, jak również za pośrednictwem agentów turystycznych, powinni wystąpić o zwrot pieniędzy do banku, który w imieniu klienta zwróci się do wystawcy karty o obciążenie zwrotne – tzw. chargeback.

Ponadto ECK Polska przypomina, jakie praw przysługują pasażerom w sytuacji odwołania lotu oraz dochodzenia roszczeń w związku ze zgłoszeniem wniosku o upadłość firmy.

W myśl przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG (Dz. Urz. UE L 46 z 17 lutego 2004 r.) pasażerowie, których to odwołanie dotyczy mają prawo wyboru pomiędzy zwrotem pełnego kosztu biletów, a zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Ponadto pasażerowie, których to odwołanie dotyczy mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego w kwocie €250, chyba że zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu albo przewoźnik lotniczy zaoferował im taką zmianę planu podróży, która umożliwia im wylot i dotarcie do ich miejsca docelowego w takim przedziale czasu w stosunku do planowego czasu wylotu i przylotu, która to oferta wyłącza albo ogranicza obowiązek odszkodowawczy przewoźnika.

Wobec powyższego, jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i spełnia warunki wskazane powyżej, jak również gdy informacji o odwołaniu lotu nie było w ogóle, a pasażer dowiedział się, że nie leci dopiero w chwili stawienia się na lotnisko, wówczas przysługuje mu prawo do dochodzenia roszczeń nie tylko z tytułu zwrotu kosztów biletu, ale również z tytułu odszkodowania za odwołany lot.

W najbliższych dniach firma OLT Express Regional Sp. z o.o. powinna poinformować, jakie są szczegółowe procedury postępowania w związku z dochodzeniem roszczeń, jak również w sprawie ewentualnego przystąpienia wierzycieli do procedury upadłościowej.

W dniu dzisiejszym podana została informacja, że od 31 lipca br. realizowane przez OLT Express Poland sp. z o.o. przeloty czarterowe na rejsach zagranicznych również zostają zawieszone.

W sytuacji braku odpowiedzi linii lotniczej OLT Express na złożoną przez pasażera reklamację, organem właściwym do przyjęcia stosownej skargi oraz udzielenia dalszej pomocy jest:

Komisja Ochrony Praw Pasażera przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,

ul. M. Flisa 2,

02-247 Warszawa,

adres e-mail: kopp@ulc.gov.pl ,

tel: +48 22 520 74 84,

fax +48 22 520 73 47

Poradami i wsparciem w dochodzeniu roszczeń od przewoźnika w sytuacji, gdy nabywcą biletu był obywatel UE, Norwegii lub Islandii (z wyłączeniem osób zamieszkałych na terenie Polski) służy także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 22 55 60 118 lub e-mailem: info@konsument.gov.pl.

· 1 grudnia 2014 · 13:25