Aktualności

Upadłość Czech Airlines – aktualizacja

Aktualizacja 29.03.2021

26 lutego czeskie linie lotnicze Czech Airlines ogłosiły upadłość. 

Sąd wzywa wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od momentu publikacji postanowienia w rejestrze upadłości (10 marca 2021).

Sąd wymaga od wierzycieli (nawet z zagranicy) uzasadnienia roszczeń w języku czeskim.

Jak uzupełnić wniosek?

Wniosek dostępny jest do pobrania pod linkiem: Formularz zgłoszenia wierzytelności.

Gdzie wysłać wniosek? 

Wnioski o zgłoszenie wierzytelności wraz z dokumentami uzupełniającymi (dowód rezerwacji, dowód wpłaty itp.) należy kierować do wskazanego niżej Sądu Miejskiego:

Městský soud v Praze pracoviště Slezská
Slezská 9
120 00 Praha 2
Česká republika

Więcej: https://justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/kontakty-podrobnosti?clanek=kontaktni-osoby-mestskeho-soudu-v-praze-pracoviste-slezska

· 29 marca 2021 · 13:10