Aktualności

Upadłość Centralwings

Jak poszkodowani mogą zgłaszać wierzytelność w związku z upadłością Centralwings?

Zgłoszenia wierzytelności (w dwóch egzemplarzach załączając oryginały wszelkich dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności) dokonuje się na adres:

Sąd Rejonowy m. st. Warszawy
Wydział X Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Do drugiego egzemplarza wniosku załączyć należy jedynie kopie tych dokumentów (kopie zwykłe, bez konieczności poświadczania przez notariusza). Ewentualny formularz można dostać u Syndyka, jednak nie jest to obligatoryjne. Zgłoszeń można dokonywać pisząc pismo do Sądu i załączając konieczne dokumenty. Zarówno wniosek jak i wszystkie załączniki muszą być w języku polskim,.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tj. do 29 września 2009 roku (ogłoszenie w Monitorze nastąpiło 29 czerwca 2009 roku).

Jako Syndyka wyznaczono p. Macieja Szadkowskiego, którego biuro znajduje się pod adresem:
ul. Jana Kazimierza 1/29,
01-248 Warszawa
tel. (022) 836 43 43
fax: (022) 836 43 43.

Wszelkie nowe informacje w sprawie postępowania upadłościowego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.upadlosci-warszawa.pl/szczegoly_sprawa.php?id=403. Zwracamy uwagę, że informacje na stronie są umieszczane z niewielkim opóźnieniem.

 

Szczegółowe informacje na temat upadłości Centralwings – Nowego Przewoźnika Sp. z o.o. oraz procedury zgłaszania wierzytelności wobec przewoźnika można uzyskać:

Sąd Rejonowy m. st. Warszawy
Wydział X Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: (022) 44 00 300 (centrala)
Sędzia Komisarz Emil Szczepanik – telefon do referatu Sędziego (022) 44 00 361.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Upadłość Centralwings

Jak poszkodowani mogą zgłaszać wierzytelność w związku z upadłością Centralwings?

Zgłoszenia wierzytelności (w dwóch egzemplarzach załączając oryginały wszelkich dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności) dokonuje się na adres:

Sąd Rejonowy m. st. Warszawy
Wydział X Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Do drugiego egzemplarza wniosku załączyć należy jedynie kopie tych dokumentów (kopie zwykłe, bez konieczności poświadczania przez notariusza). Ewentualny formularz można dostać u Syndyka, jednak nie jest to obligatoryjne. Zgłoszeń można dokonywać pisząc pismo do Sądu i załączając konieczne dokumenty. Zarówno wniosek jak i wszystkie załączniki muszą być w języku polskim,.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tj. do 29 września 2009 roku (ogłoszenie w Monitorze nastąpiło 29 czerwca 2009 roku).

Jako Syndyka wyznaczono p. Macieja Szadkowskiego, którego biuro znajduje się pod adresem:
ul. Jana Kazimierza 1/29,
01-248 Warszawa
tel. (022) 836 43 43
fax: (022) 836 43 43.

Wszelkie nowe informacje w sprawie postępowania upadłościowego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.upadlosci-warszawa.pl/szczegoly_sprawa.php?id=403. Zwracamy uwagę, że informacje na stronie są umieszczane z niewielkim opóźnieniem.

 

Szczegółowe informacje na temat upadłości Centralwings – Nowego Przewoźnika Sp. z o.o. oraz procedury zgłaszania wierzytelności wobec przewoźnika można uzyskać:

Sąd Rejonowy m. st. Warszawy
Wydział X Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: (022) 44 00 300 (centrala)
Sędzia Komisarz Emil Szczepanik – telefon do referatu Sędziego (022) 44 00 361.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25