Aktualności

Upadek biura podróży – jak uniknąć nieprzyjemności? Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji?

Dlatego, Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało specjalny Mini Poradnik dla podróżujących i turystów, który pomoże uniknąć problemów i nieprzyjemności związanych z upadkiem biura podróży. Należy jednak pamiętać, że jakkolwiek do zadań ECK Polska należy informacja konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, to jednocześnie centra sieci ECC-NET nie udzielają porad i pomocy w sprawach spornych o charakterze krajowym tj. polskich konsumentów wobec polskich biur podróży.

FreeDigitalPhotos.net

 

MINI PORADNIK
dla podróżujących z upadającymi touroperatorami

Zanim skorzystamy z oferty biura podróży…

Wiadomość o upadku biura podróży z reguły dociera do klientów niespodziewanie i często zaskakuje ich podczas urlopu, z dala od domu. Aby uniknąć takiej sytuacji warto pamętać:

 1. Przy wyborze oferty upragnionych wakacji należy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem. Niezwykle tanie okazje i niesamowite promocje powinny budzić naszą ostrożność.
 2. Warto zdobyć trochę informacji na temat przedsiębiorcy.
  • czy został on zaresjtrowany a więc i  zbadany co do podstaowych wymogów wymaganych prawem. Legalność działania biura w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych dostępnej na stronie internetowej www.turystyka.gov.pl. Poza tym, warto dowiedzieć się czy biuro podróży posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki, który jest niezbędny do funkcjonowania biura, czego można dokonać na tej samej stronie.
  • wypada porównać oferty podobnych wyjazdów w różnych biurach podróży.
 3. Nie należy obawiać się ofert typu last minute. Jest to pełnowartościowa oferta a kupując wycieczkę tańszą o nawet kilkadziesiąt procent, masz prawo do wszelkich świadczeń i standardu z oferty pierwotnej.
  • jeśli nie jesteś zadowolony z wycieczki typu last minute masz prawo do jej reklamacji tak, jak każdej innej.
  • Biura podróży sprzedają zwykle wycieczki w ofercie last minute z kliku powodów:zostało zaledwie kilka ostatnich miejsc;
  • biuro zarezerwowało zbyt wiele miejsc w hotelu i nie udało mu się sprzedać wszystkich po standardowej cenie;
  • zainteresowanie klientów wycieczkami nieoczekiwanie spadło z różnych powodów (np. recesja w gospodarce), a biuro chcąc zmniejszyć straty spowodowane brakiem sprzedaży w ogóle, woli odzyskać chociaż część poniesionych kosztów i sprzedaje wycieczki po zaniżonych cenach, często ze stratą dla siebie.

Gdy biuro podróży ogłasza swoją upadłość…

 1. Trzeba pamiętać, że każde biura podróży posiadające wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych zobowiązane są posiadać zabezpieczenie finansowe (w postaci gwarancji bankowej,gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia).
 2. Ma ono chronić klientów na wypadek niewypłacalności organizatora. Oznacza to, że każdy organizator pakietowych usług turystycznych oraz agencja podróżnicza jest obowiązany zapewnić klientom:
  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej,
  • zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących przedsiębiorcy impreza nie zostanie zrealizowana,
  • zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana
  • marszałek województwa gdzie przedsiębiorca został zarejestrowany jest upoważniony do występowania na rzecz klientów w sprawach uruchomienia środków z tytułu zabezpieczenia finansowego; to marszałek województwa razem  z ubezpieczycielem i polskimi placówkami dyplomatycznymi organizuje powrót turystów do kraju.

Do kogo należy udać się po pomoc?

 1. Konsument, który zapłacił za imprezę turystyczną, która się nie odbędzie, lub która z powodu kłopotów finansowych biura podróży zakończy się szybciej niż to było przewidziane w umowie powinien:
  • skontaktować się z właściwym dla siedziby biura podróży wojewódzkim urzędem marszałkowskim
  • dostarczyć do tego urzędu:
   • kopię umowy zawartej z organizatorem wyjazdu;
   • kopię dowodu wpłaty za wycieczkę;
   • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia – jest on dostępny zwykle na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
 2. Gdy upadłość biura podróży zaskakuje nas w trakcie trwana imprezy o pomoc można zgłosić się za pośrednictwem konsulatu RP w miejscu pobytu.
  • wyjeżdżając na wakacje warto zanotować numer telefonu do Ambasady Polskiej i konsulatu w kraju, w którym będziemy spędzać wakacje.

 

Podstawy prawne

Minimalne standardy prawne w Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów korzystających z usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorców z siedzibą w państwach członkowskich zawiera dyrektywa 90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (O.J. L 158 z dnia 23 czerwca 1990 r.)

W prawie polskim zagadnienia te uregulowane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268).

Dodatkowe informacje

Polska Izba Turystyki
http://www.pit.org.pl

Polska Organizacja Turystyczna
http://www.pot.gov.pl

Wskazówki Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla osób podróżujących
http://www.msz.gov.pl/?document=20735

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Upadek biura podróży – jak uniknąć nieprzyjemności? Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji?

Dlatego, Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało specjalny Mini Poradnik dla podróżujących i turystów, który pomoże uniknąć problemów i nieprzyjemności związanych z upadkiem biura podróży. Należy jednak pamiętać, że jakkolwiek do zadań ECK Polska należy informacja konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, to jednocześnie centra sieci ECC-NET nie udzielają porad i pomocy w sprawach spornych o charakterze krajowym tj. polskich konsumentów wobec polskich biur podróży.

FreeDigitalPhotos.net

 

MINI PORADNIK
dla podróżujących z upadającymi touroperatorami

Zanim skorzystamy z oferty biura podróży…

Wiadomość o upadku biura podróży z reguły dociera do klientów niespodziewanie i często zaskakuje ich podczas urlopu, z dala od domu. Aby uniknąć takiej sytuacji warto pamętać:

 1. Przy wyborze oferty upragnionych wakacji należy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem. Niezwykle tanie okazje i niesamowite promocje powinny budzić naszą ostrożność.
 2. Warto zdobyć trochę informacji na temat przedsiębiorcy.
  • czy został on zaresjtrowany a więc i  zbadany co do podstaowych wymogów wymaganych prawem. Legalność działania biura w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych dostępnej na stronie internetowej www.turystyka.gov.pl. Poza tym, warto dowiedzieć się czy biuro podróży posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki, który jest niezbędny do funkcjonowania biura, czego można dokonać na tej samej stronie.
  • wypada porównać oferty podobnych wyjazdów w różnych biurach podróży.
 3. Nie należy obawiać się ofert typu last minute. Jest to pełnowartościowa oferta a kupując wycieczkę tańszą o nawet kilkadziesiąt procent, masz prawo do wszelkich świadczeń i standardu z oferty pierwotnej.
  • jeśli nie jesteś zadowolony z wycieczki typu last minute masz prawo do jej reklamacji tak, jak każdej innej.
  • Biura podróży sprzedają zwykle wycieczki w ofercie last minute z kliku powodów:zostało zaledwie kilka ostatnich miejsc;
  • biuro zarezerwowało zbyt wiele miejsc w hotelu i nie udało mu się sprzedać wszystkich po standardowej cenie;
  • zainteresowanie klientów wycieczkami nieoczekiwanie spadło z różnych powodów (np. recesja w gospodarce), a biuro chcąc zmniejszyć straty spowodowane brakiem sprzedaży w ogóle, woli odzyskać chociaż część poniesionych kosztów i sprzedaje wycieczki po zaniżonych cenach, często ze stratą dla siebie.

Gdy biuro podróży ogłasza swoją upadłość…

 1. Trzeba pamiętać, że każde biura podróży posiadające wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych zobowiązane są posiadać zabezpieczenie finansowe (w postaci gwarancji bankowej,gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia).
 2. Ma ono chronić klientów na wypadek niewypłacalności organizatora. Oznacza to, że każdy organizator pakietowych usług turystycznych oraz agencja podróżnicza jest obowiązany zapewnić klientom:
  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej,
  • zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących przedsiębiorcy impreza nie zostanie zrealizowana,
  • zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana
  • marszałek województwa gdzie przedsiębiorca został zarejestrowany jest upoważniony do występowania na rzecz klientów w sprawach uruchomienia środków z tytułu zabezpieczenia finansowego; to marszałek województwa razem  z ubezpieczycielem i polskimi placówkami dyplomatycznymi organizuje powrót turystów do kraju.

Do kogo należy udać się po pomoc?

 1. Konsument, który zapłacił za imprezę turystyczną, która się nie odbędzie, lub która z powodu kłopotów finansowych biura podróży zakończy się szybciej niż to było przewidziane w umowie powinien:
  • skontaktować się z właściwym dla siedziby biura podróży wojewódzkim urzędem marszałkowskim
  • dostarczyć do tego urzędu:
   • kopię umowy zawartej z organizatorem wyjazdu;
   • kopię dowodu wpłaty za wycieczkę;
   • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia – jest on dostępny zwykle na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
 2. Gdy upadłość biura podróży zaskakuje nas w trakcie trwana imprezy o pomoc można zgłosić się za pośrednictwem konsulatu RP w miejscu pobytu.
  • wyjeżdżając na wakacje warto zanotować numer telefonu do Ambasady Polskiej i konsulatu w kraju, w którym będziemy spędzać wakacje.

 

Podstawy prawne

Minimalne standardy prawne w Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów korzystających z usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorców z siedzibą w państwach członkowskich zawiera dyrektywa 90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (O.J. L 158 z dnia 23 czerwca 1990 r.)

W prawie polskim zagadnienia te uregulowane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268).

Dodatkowe informacje

Polska Izba Turystyki
http://www.pit.org.pl

Polska Organizacja Turystyczna
http://www.pot.gov.pl

Wskazówki Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla osób podróżujących
http://www.msz.gov.pl/?document=20735

· 1 grudnia 2014 · 13:25