Aktualności

Unia Europejska jest na wyciągnięcie ręki!

W ramach partnerstwa z różnymi podmiotami w całej Unii Europejskiej, Komisja stworzyła szereg usług informacyjnych. Ich celem jest niesienie pomocy obywatelom i dostarczanie wiedzy o ich prawach oraz możliwościach, jakie stwarza Unia Europejska.

unia europejska

fot. Wikimedia.org

Niniejsza broszura łączy informacje o 21 systemach usług UE działających obecnie w Państwach Członkowskich. Każda usługa oferuje stosowne wsparcie w określonym obszarze, od ogólnych informacji na temat UE po bardziej szczegółowe zagadnienia – takie jak do ochrona konsumentów, konflikt z organami podatkowymi, znalezienie pracy, partnerstwo biznesowe lub finansowanie projektu w Europie.

Wydając broszurę Komisja Europejska stara się ułatwić obywatelom i firmom znalezienie pomocy najbardziej odpowiedniej dla ich problemu. W praktyce ma punkt kontaktowy dla każdego, służący różnorodnym grupom od konsumentów po przedsiębiorców. UE nigdy nie jest zbyt daleko!

Pobierz broszurę

Na podstawie informacji na Easy Reading Corner > Booklets > Europe on the move

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Unia Europejska jest na wyciągnięcie ręki!

W ramach partnerstwa z różnymi podmiotami w całej Unii Europejskiej, Komisja stworzyła szereg usług informacyjnych. Ich celem jest niesienie pomocy obywatelom i dostarczanie wiedzy o ich prawach oraz możliwościach, jakie stwarza Unia Europejska.

unia europejska

fot. Wikimedia.org

Niniejsza broszura łączy informacje o 21 systemach usług UE działających obecnie w Państwach Członkowskich. Każda usługa oferuje stosowne wsparcie w określonym obszarze, od ogólnych informacji na temat UE po bardziej szczegółowe zagadnienia – takie jak do ochrona konsumentów, konflikt z organami podatkowymi, znalezienie pracy, partnerstwo biznesowe lub finansowanie projektu w Europie.

Wydając broszurę Komisja Europejska stara się ułatwić obywatelom i firmom znalezienie pomocy najbardziej odpowiedniej dla ich problemu. W praktyce ma punkt kontaktowy dla każdego, służący różnorodnym grupom od konsumentów po przedsiębiorców. UE nigdy nie jest zbyt daleko!

Pobierz broszurę

Na podstawie informacji na Easy Reading Corner > Booklets > Europe on the move

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25