W wyniku dialogu z Komisją i krajowymi organami ochrony konsumentów 16 dużych linii lotniczych zobowiązało się do lepszego informowania pasażerów i terminowego zwracania im kosztów w przypadku odwołania lotu. W grudniu 2020 r. Komisja zaalarmowała organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów w ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC), aby zajęły się praktykami kilku linii lotniczych w zakresie odwoływania lotów i zwrotu kosztów w kontekście pandemii COVID-19.

Komisarz ds. sprawiedliwości, Didier Reynders, powiedział: „To dobra wiadomość dla konsumentów, że linie lotnicze współpracowały podczas dialogów i zobowiązały się do przestrzegania praw pasażerów oraz poprawy komunikacji. W początkowej fazie pandemii niektóre linie lotnicze naciskały na pasażerów, oferując im vouchery. Działały one wbrew unijnym zasadom ochrony konsumenta, co było nie do przyjęcia. Po naszych wspólnych działaniach cieszę się, że większość z nich zgodziła się teraz na refundację voucherów. Wzywam władze do dopilnowania, aby pozostałe linie lotnicze również zaoferowały zwrot pieniędzy za takie bony.”

Po zakończeniu rozmów linie lotnicze podjęły następujące zobowiązania:

Więcej: link